Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

1.30.

Jegets evige energikilder

 

Jegets ’omskabelse’ af sig selv  

 

Stambevægelsen

 

Moderenergiens basale rolle

 

De kosmiske skabeprincipper

 

Skabeprincippernes varianter

 

Skabeprincipperne og moderenergien     

 

Grundenergiernes navne

 

Grundenergilegemernes navne

 

Grundenergiernes A- og B-gruppe

 

1. Instinktenergien

 

2. Tyngdeenergien  

 

3. Følelsesenergien

 

Det psykiske kraftfelt: P-kraftfeltet

 

Tyngde- og følelsesenergiens samspil

 

Tyngde- og følelsesenergien i naturen

 

Grundenergiernes B-gruppe

 

4. Intelligensevnen

 

Tænkningen og hukommelsesevnen

 

Hukommelsesevnen og bevidsthedsarkivet

 

Bevidsthedsarkivet

 

6. Hukommelsesevnen

 

Stambevægelsen og hukommelsen

 

Hukommelsesenergien som manifestationsevne

 

Begrebet ”erindringstalentkerne”

 

En kosmisk-kemisk rensningsproces

 

Erindringens ”guldkopier”

 

Kritik af erindringens ’forgyldningsevne’

 

Hukommelsesenergien i naturen

 

Hukommelsesenergien og mineralriget

 

Guldkopier og P-kraftfeltet

 

5. Intuitionsenergien

 

Intuition kontra intelligens

 

Intuitionen og ”visdomsoceanet”

 

”Visdomsoceanet” og ”den guddommelige verden”

 

Intuition og udviklingsniveau

 

”Kosmiske glimt”  

 

Guds primære bevidsthed

 

Kosmisk bevidsthed og Gud

 

”Den store fødsel”

 

Intuition som sanse- og manifestationsevne

 

Intuitionsenergien i naturprocesserne

 

Noter og kilder:

 

 

1.31.

Grundenergiernes kombinationer

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD