Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

 

Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

En redegørelse

1. del

 

Indledning

 

Lidt forhistorie

 

Min egen genfortælling af Martinus' kosmologi

 

Tvivl og sandhed

 

Guddommen

 

Retfærdighed og uretfærdighed

 

Jeget

 

URBEGÆRET

 

Kontrastprincippet: behag og ubehag

 

OVERBEVIDSTHEDEN

 

SKABEPRINCIPPERNE

 

De kosmiske skabeprincipper

 

Skabeprincipperne set i relation til ét-livs-teorien

 

Organtalentkerner og erindringstalentkerner

 

Talentkerner eller "skæbnefrø"

 

Organtalentkernerne

 

Organtalentkernernes organisation

 

Organtalentkernekomplekset og gen-komplekset

 

Bevidsthedsarkivet og "skæbneelementet"

 

Talentkernernes tilblivelse

 

Organtalentkernens undfangelsesstadium

 

Organtalentkernens træningsstadium

 

Organtalentkernens færdige stadium

 

Erindrings-talentkernerne

 

Hukommelsesenergien som sanseevne

 

Hukommelsesenergien som manifestationsevne

 

"Guldkopi-erindringer"

 

Drømmen om det tabte paradis

 

Individet og "lysverdenen"

 

"Skabelsens rat"

 

UNDERBEVIDSTHEDEN

 

GRUNDENERGIERNE

 

Grundenergiernes karakteristika

 

Grundenergiernes A- og B-gruppe

 

1. Instinktenergien

 

2. Tyngdeenergien

 

3. Følelsesenergien

 

Tyngde- og følelsesenergien i naturen

 

Grundenergiernes B-gruppe

 

4. Intelligensevnen

 

Tænkningen og hukommelsesevnen

 

Hukommelsesevnen og bevidsthedsarkivet

 

Bevidsthedsarkivet

 

6. Hukommelsesevnen

 

Stambevægelsen og hukommelsen

 

Hukommelsesenergien som manifestationsevne

 

Begrebet ”erindringstalentkerne”

 

En kosmisk-kemisk rensningsproces

 

Erindringens ”guldkopier”

 

Kritik af erindringens ’forgyldningsevne’

 

Hukommelsesenergien i naturen

 

Hukommelsesenergien og mineralriget

 

Guldkopier og P-kraftfeltet

 

5. Intuitionsenergien

 

Intuition kontra intelligens

 

Intuitionen og ”visdomsoceanet”

 

”Visdomsoceanet” og ”den guddommelige verden”

 

Intuition og udviklingsniveau

 

”Kosmiske glimt”

 

Guds primære bevidsthed

 

Kosmisk bevidsthed og Gud

 

”Den store fødsel”

 

Intuition som sanse- og manifestationsevne

 

Intuitionsenergien i naturprocesserne

 

Grundenergiernes indbyrdes kombinationer

 

”Kosmisk kemi”

 

”Moderenergien”, grundenergier og sjælelig struktur

 

Grundenergiernes indbyrdes kombinationer

 

Den kosmiske ’udviklingstrappe’

 

De seks kosmiske tilværelseszoner eller riger

 

Grundenergierne og individet

 

Egoisme kontra næstekærlighed

 

De kosmiske grundenergier og det fysiske legeme

 

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD