Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

 

Et kosmisk verdensbillede

om en mand og hans visioner

 

Forord

 

Den ideale målsætning

 

Det levende væsen eller individet

 

Indisk filosofi, reinkarnation og Martinus’ kosmologi

 

Læren om karma-samsara

 

Den teosofiske lære

 

Reinkarnationens rolle i Martinus’ kosmologi

 

Hvad er kosmisk bevidsthed?

 

Skepsis og tvivl

 

Indledning til kritikken

 

En barsk og skånselsløs anmeldelse

 

Martinus’ svar: ”En Imødegåelse”

 

Et gensvar: ”Nogle citater”

 

Min kommentar

 

Er Martinus' kosmiske analyser ufejlbarlige?

 

Sfinksen og Keops-pyramiden

 

Okkultismens pyramidologi

 

Martinus' opfattelse af Sfinksens gåde

 

Skæbne og skyld.

Er der hensigtsmæssighed og retfærdighed i tilværelsen?

 

Kommentar til de to Martinus-citater

 

Det ufuldkomne og det fuldkomne menneske

 

Autoritær og absolutistisk?

 

Generelle betænkeligheder

 

Forudbestemt skæbne eller blind tilfældighed?

 

Kosmologiske lektioner

 

Vigtig konstatering

 

Ét-livs-hypotesens hovedtræk

 

Konklusion

 

Tillæg

 

Jegets mentale livsrum og P-kraftfeltet

 

Finale

 

Noter og kilder

 

Litteraturliste

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD