MISFORSTÅELSER OG MISBRUG

Om usaglig og inkompetent kritik

 

 

Når man som skribent blandt andet benytter Internettet og Facebook som 'talerstol', må man være forberedt på, at det man skriver og de tanker, meninger og ideer, der ligger bag og søger at give udtryk for, næsten uundgåeligt også vil være eller blive udsat for misforståelser og kritik og i enkelte tilfælde også for misbrug i forbindelse med andres mere eller mindre saglige og personlige fortolkning og udlægning af det skrevne.

 

     Den situation har jeg aktuelt – i september 2021 - selv været ude for, idet eksempelvis visse sider af mit forfattermæssige  'hovedværk', LIVETS EVENTYR www.livetseventyr.dk  har været og lejlighedsvis fortsat er udsat for en efter min egen mening omend uofficielt fremsat usaglig og inkompetent kritik. Uofficiel, fordi kritikken – i hvert fald indtil videre – kun er blevet fremsat i et privat forum, mere præcist i form af e-mails. Inkompetent, fordi kritikken vidner om, at nævnte kritiker bevisligt ikke er så sagligt kompetent, som vedkommende selv mener og tror. Men da jeg ikke ønskede eller havde eller har lyst til at gå ind i en nærmere debat med især den navngivne person, har jeg foreløbig foretrukket og nøjedes med at resignere og i øvrigt glæde mig over, at der er flest positive tilkendegivelser vedrørende de emner og tolkninger af kosmologiske og filosofiske temaer, der står på min dagsorden og som jeg især lige siden 1960’erne har beskæftiget mig med og skrevet om i artikler i flere tidsskrifter og i et par bøger.

 

     Den ovenfor nævnte og unavngivne, men af mig til dels bekendte person og kritiker, tilhører så vidt jeg er orienteret en delvis dansk religiøs orden eller sekt, hvis navn der heller ikke er grund til at nævne her. Men via e-mails fra nævnte person fremgår det tydeligt og utvetydigt, at vedkommende mener at jeg og mine skriverier om spirituelle og kosmologiske emner sagligt set er absolut inkompetente, i den forstand, at vedkommende mener, at jeg ikke har forstået de emner, jeg så relativt flittigt har skrevet og uophørligt fortsat skriver om. I hvert fald indtil videre.

 

     Mit problem er imidlertid, hvad man kan og skal bruge en sådan negativ kritik af sin person og sit forfatterskab til? – Min første reaktion var forbløffelse og skuffelse, for det var og er jo i en vis forstand mit ”hjertebarn”, der på en så uskånsom måde er blevet udsat for nedgørende, ja, vel nærmest ’dødbringende’ kritik. Dog, det må konstateres, at ’barnet’ er fortsat levedygtigt og rummer så megen energi og grokraft, at det ikke har tænkt sig at opgive ævred bare fordi der er fremsat en usaglig og inkompetent kritik. Snarere tværtimod. Derfor håber ’barnet’, at den interesserede, engagerede og trofaste læser også har gjort sig nogle kritiske og kontroversielle tanker omkring de forholdsvis mange tilbud der forefindes på det ’åndelige marked’, herunder ikke mindst den kulturretning, der i reglen eller oftest kaldes den spirituelle idealisme.


Om den sidstnævnte, den spirituelle idealisme, vil ’barnet’ derfor her tillade sig at henvise til artiklen 4.136. Idealismens bedrag i religion, filosofi og politik – nogle betragtninger.   

 

© September 2021 Harry Rasmussen.

 

*****************