Det store under

og eventyr

Set i hverdagsperspektiv og i universalt perspektiv

 

 

Uanset alt det der er blevet skrevet og omtalt i social, politisk og kulturel sammenhæng, lad os da vedblive med at huske på, at til trods for alt, hvad der er sket og sker og foregår her på jorden, herunder ikke mindst menneskenes mangfoldige positive gøremål og negative dårskaber, så fortsætter jordkloden ufortrødent med at rotere om sin egen akse med 24 timer i døgnet, samtidigt med at den cirkulerer omkring solen med en hastighed af 30 km i sekundet! Men ikke nok med det, solsystemet med dettes 9 planeter, cirkulerer omkring i yderkanten af galaksen mælkevejen med en ubegribelig fart af ca. 220 kilometer per sekund, hvilket betyder at det tager 225-250 millioner år for at nå en omgang rundt i galaksen. Og som om dette ikke kunne være nok, så cirkulerer mælkevejen omkring et endnu større stjernesystem i universet, nemlig stjernebilledet Herkules og stjernen Vegas, som igen cirkulerer omkring et endnu fjernere punkt i verdensaltet. Dette foregår alt sammen lige her og nu i dette øjeblik, medens jeg stille og roligt sidder og skriver disse linjer og medens du, kære læser, formentlig lige så stille og roligt sidder og læser, hvad jeg skriver eller har skrevet. Så selvom vi hver især kun har dette ene liv til at udfolde os i og opleve, vil livet og tilværelsen alligevel være identisk med et eneste gigantisk under og eventyr.

 

Imidlertid har en af mine - heldigvis få – skeptiske kritikere, hvis navn og identitet der ikke er grund til at nævne eller omtale her - skriftligt givet udtryk for, om jeg rent faktisk nu også har forstand på det jeg selv skriver om. Til det må jeg i al ydmyghed svare, at det bilder jeg mig i hvert fald ind at jeg har. Ikke sådan at forstå, at jeg mener at have indsigt i og forstand på alt eller alle de emner, jeg interesserer mig for og har vovet at skrive om, for det har jeg naturligvis ikke. Men det, som jeg ikke på forhånd har dybtgående viden om, det søger jeg at få kendskab til via studium af fag- og sag-videnskaben samt af filosofien og kosmologien. 

 

I løbet af de mange år – mere præcist i mere end 70 år - jeg har interesseret mig for og studeret og skrevet om såkaldt kosmologiske emner, har jeg gennemgået en åndelig udvikling fra fuld og fast overbevisning om vores sjæls udødelighed og vekslen mellem diskarnation og reinkarnation og frem til – om ikke en absolut viden, så dog en teoretisk begrundet overbevisning om, - at vi er dødelige væsener, der kun har ét eneste liv at leve, nemlig det her på jordkloden. Denne udvikling eller tilværelse har jeg især skrevet om fra og med 2016 i Artikler med emner vedr. ét-livs-hypotesen www.livetseventyr.dk/OVERSIGT.htm

 

En af mine mest skeptiske kritikere, som ikke synes om den ovenfor fremførte udmelding, tror – i lighed med adskillige ligesindede – fuldt og fast på, at vi mennesker, ja, sågar alle levende væsener, har en evig og derfor udødelig sjæl eller psyke. Denne tro eller påstand fremføres jo i øvrigt med en mere eller mindre overbevisende argumentation af flere ældre idealistiske filosofier eller kosmologier, og i nyere tid ikke mindst af den danske intuitive seer og tænker Martinus Thomsen (1890-1981). Det fremgår klart og utvetydigt af hans imponerende og fascinerende kæmpeværk LIVETS BOG, hvilket læseren alt sammen eventuelt vil vide på forhånd eller kunne orientere og forvisse sig om via min hjemmeside www.livetseventyr.dk  

 

Personligt vil jeg opfordre de af mine eventuelle og åbent sindede læsere til at glæde sig over livet og tilværelsen, som det store forunderlige eventyr det og den i virkeligheden og under alle omstændigheder er.

 

© September 2021 Harry Rasmussen.

 

******************