Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner

4. del:

 

Skæbne og skyld

 

Indledning

 

(Citat) Tærskelens vogtere 1937

 

Kommentar til de to Martinus-citater

 

Det ufuldkomne og det fuldkomne menneske

 

(Citat) Autoritær og absolutistisk

 

(Citat) Generelle betænkeligheder

 

Forudbestemt skæbne eller blind tilfældighed?

 

Kosmologiske lektioner

 

********

 

Hvor er Gud henne?

 

Indledning

 

Skæbnens tilfældigheder

 

Et relevant spørgsmål

 

Slutbemærkninger

 

********

 

Et u-kosmisk tilbageblik

 

Indledning

 

Selvfølgelig ikke patent på emnet

 

Sensitiv overreaktion?

 

Et ’højpsykisk’ kontra et ’lavpsykisk’ udsigtspunkt

 

Ulykke og terrorhandling

 

Et modargument

 

Opfattelsen af gudsbegrebet

 

Noter og kilder

 

 

Fortsættes i artikelseriens 5. del.

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD