Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner 6. del

 

Et stort paradoks

 

Indledning

 

Et grundigt studium

 

En materialistisk livs- og verdensopfattelse

 

Mit eget paradoks

 

Om religion

 

(Citat) Ét-livs-hypotesens hovedtræk

 

”Verdensgenløserne”

 

Er Martinus’ kosmologi udtryk for religion?

 

Min holdning til Martinus’ kosmologi

 

Noter og kilder

 

********

 

Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

 

Forord

 

Guddommen

 

Retfærdighed og uretfærdighed

 

Den kosmiske ’udviklingstrappe’

 

De seks kosmiske tilværelseszoner eller riger

 

Ét-livs-hypotesens hovedtræk

 

Slutbemærkning

 

********

 

Ideale drømme, skepsis og tvivl
Fra idealist til realist

 

Indledning

 

Martinus’ symboler

 

Livet er et eventyrligt under

 

Skepsis og tvivl

 

Tro og tvivl

 

Martinus’ verdensopfattelse i korthed

 

Livets egen tale

 

Døden – en gåde?

 

Hvad blev der af de afdøde?

 

Det store spørgsmål: Hvorfor?

 

Livet som en drøm  

 

En mere omfattende hypotese

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

 

Evnen til at kunne huske

 

Foreløbig konklusion på grundlag af ét-livs-hypotesen

 

(Citat) Foreløbig konklusion

 

(Citat) Hvori består livets under?

 

Erkendelsen af underet

 

Afsluttende bemærkninger

 

Vigtig konklusion!

 

NOTABENE

 

 

Fortsættes i artikelseriens 7. del.

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD