Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner 8. del

 

Myte og virkelighed

 

FORORD

 

INDLEDNING

 

De fire evangelier

 

Apostlen Paulus

 

De kristnes modstander

 

Kætteren Paulus

 

En trumf i baghånden

 

Paulus’ selvforsvar

 

Paulus forvises til Rom

 

Paulus’ martyrdød

 

1. DEN HISTORISKE JESUS

 

Jesus’ familie

 

Menneske, Gud eller myte?

 

Syndernes forladelse

 

Menneskesønnen

 

Johannes Døberen

 

Johannes Døberen og Jesus

 

Var Døberen og Jesus fætre?

 

Myte og virkelighed

 

Martinus og Jesus Kristus

 

Hvordan med fremtiden på det lidt længere sigt?

 

Min holdning til Martinus’ kosmologi

 

Noter og kilder

 

Supplerende bemærkninger

 

********

 

En menneskehed på afveje?

 

Indledning

 

Klimaforandringer og science fiction

 

Bevidsthedens gåde

 

Af jord er du kommet …

 

(Citat) Erkendelsen af underet

 

********

 

Faktorernes orden

 

Optakt

 

Denne artikels hovedemne

 

Faktorernes orden og rækkefølge

 

Noget nr. 1.: Det skabende og oplevende ’noget’

 

Et tre-enigt princip = det levende væsen

 

Det levende væsen

 

Noget nr. 2.: Evnen til at skabe og opleve

 

Noget nr. 3.: Det skabte og oplevede

 

Energi og bevægelse

 

De fem universelle bevægelsesarter

 

De universale skabe- og oplevelsesprincipper

 

Skabeprincippernes varianter

 

Skabeprincipperne og moderenergien

 

Livsenhedsprincippet og organismeprincippet

 

Subjektet eller Jeget

 

Subjektet eller Jeget er identisk med evigheden

 

Begrebet og fænomenet bevidsthed

 

Underbevidstheden og grundenergierne

 

Bevægelsesprincippet og det skabtes energiaspekt

 

Det psykiske kraftfelt: P-kraftfeltet

 

Det skabtes/oplevedes bevægelsesaspekt

 

Fire subjektive bevægelsesarter

 

Jegets mentale livsrum og P-kraftfeltet

 

Jegets totale sanseapparat

 

Den højpsykiske sansestruktur

 

Livsoplevelsen og genkendelsesevnen

 

Sanseregistret og de kosmiske sansehorisonter

 

Martinus’ opfattelse af hjernen og dens rolle

 

Sanseprocessen

 

Tre vigtige konklusioner

 

Foreløbig konklusion på grundlag af ét-livs-hypotesen

 

Fortsættes i artikelseriens 9. del.

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD