Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner

10. del

 

 

Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

En redegørelse

2. del

 

DET PSYKISKE KRAFTFELT

 

DE FEM UNIVERSELLE BEVÆGELSESARTER

 

Energi og bevægelse

 

De fem universelle bevægelsesarter

 

Bevægelsesart nr. 1: Stambevægelsen

 

Bevægelsesart nr. 2: rummet

 

Bevægelsesart nr. 3: tiden

 

Jeget og ”det evige Nu”

 

Jegets mentale livsrum

 

Bevægelsesart nr. 4: forvandlingen

 

Bevægelsesart nr. 5: materien

 

Materiens paradoks

 

Livsoplevelsens ’eksterne’ urelementer

 

Energi = skabeevne = virkeevne

 

Det skabtes to hovedaspekter

 

Det psykofysiske koblingslegeme

 

Koblingslegemets vækst- og degeneration

 

KOBLINGSLEGEMET OG DØDEN

 

Koblingslegemet og "sølvsnoren"

 

Koblingslegemet og 'døden's indtræden

 

Døden: Den store overraskelse

 

Dødens første sfære

 

Dødens første sfære som "helvedes-" eller "skærsildszone"

 

Dødens første sfære som "paradiszone"

 

Den parafysiske verdens 'hjælpekorps'

 

Den fysiske verdens hjælpekorps

 

Det genetiske kompleks

 

Det fysiske legeme

 

Det seksuelle polprincip

 

Den evige Fader-Moder: Gud

 

Begrebet seksualisme

 

Seksualiteten som sakramente

 

Eros, urbegæret og "den højeste ild"

 

Kontrastprincippet: behag og ubehag

 

”Det psyko-sympatiske anlæg”

 

Afsendelse og modtagelse af energi

 

Den sjælelige strukturs dobbeltsystem

 

De åndelige legemer og spiralcentrene

 

"Den højeste ild" og orgasmen

 

De to seksuelle poler og polorganer

 

De primære seksualorganer

 

Det seksuelle klimaks eller orgasmen

 

Polorganernes funktioner

 

"Sansningen fra neden"

 

"Sansningen fra oven"

 

Det emotionelle og det intellektuelle polorgan

 

Relationen mellem de to poler og de to polorganer

 

De to polers og polorganers indbyrdes relationer

 

Kønsrollerne

 

Den emotionelle seksualismes klimaks

 

Det intellektuelle polorgan

 

En kompenserende faktor

 

Mennesket og den seksuelle polforvandling

 

Skabeprincippets mørke og lyse udstråling

 

Skabeprincippets mørke udstråling

 

"Det ubehagelige gode"

 

Skabeprincippets lyse udstråling

 

Det kosmiske livs "dage" og "nætter"

 

"Mørke" og "lyse" verdensgenløsere

 

"Mørke" verdensgenløsere

 

Menneskeheden og skabeprincippets lyse udstråling

 

 

 

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD