Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

 

Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner 13. del

 

 

Viden og undren

Tanker om livet og verden

 

Indledning

 

Den store illusion  

 

En nutids illusion?

 

Noter og kilder

 

********

 

Viden og undren 2

Tanker om materiens natur

 

Indledning

 

Materiens natur, kræfter og funktioner

 

Komplementaritet kontra dualisme

 

Plan og orden?

 

Naturvidenskaben, Martinus og det levende væsen

 

Det levende væsen

 

Livsenhedsprincippet og organismeprincippet

 

Martinus: De kosmiske skabeprincipper

 

Skabeprincippernes varianter

 

Skabeprincipperne og moderenergien

 

Martinus om atomer og molekyler

 

Den første og i sig selv årsagsløse årsag 

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

 

Epilog

 

Ord- og emneliste

 

********

 

Ét-livs-hypotesen

og Martinus' kosmologi

En redegørelse

Tillæg

 

Forord

 

Guddommen

 

Retfærdighed og uretfærdighed

 

Den kosmiske ’udviklingstrappe’

 

De seks kosmiske tilværelseszoner eller riger

 

Ét-livs-hypotesens hovedtræk

 

Slutbemærkning

 

 

Artikelserien fortsættes og afsluttes i 14. del.

 

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD