Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

 

 

Bevidsthedens mysterium

 

Indledning

 

Bevidsthed set i Martinus-perspektiv

 

Skabeprincippernes varianter

 

Skabeprincipperne og moderenergien

 

Synsprocessen

 

En mere omfattende hypotese

 

Et stort paradoks: Hjerneforskningens dilemma

 

Problemets genstand: Hjernen

 

Begrebet og fænomenet bevidsthed

 

Martinus’ opfattelse af hjernen og dens rolle

 

Et afsluttende vigtigt spørgsmål

 

 

 

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD