Fra idealist til realist

Ideale drømme, skepsis og tvivl

Morale: Livet er kun til låns.

Af Harry Rasmussen.

Webmaster: Jakob Koch.

 

 Denne serie af artikler kan og skal ses som en slags forsøgsvis status over min egen åndelige eller sprituelle udvikling fra idealistisk og optimistisk indstillet ungersvend i 1940’erne og frem til og med 2018, en periode, hvor et gradvist skifte til realistisk pessimist især har fundet sted siden begyndelsen af 2000-året. En lignende udvikling er der sikkert også andre åndeligt og filosofisk interesserede, der har gennemgået eller vil komme til at gennemgå og opleve, hvorfor de pågældende formentlig vil kunne nikke genkendende til mit udviklingsforløb.

 

 

5.01.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 1. del. Fra idealist til realist

5.02.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 2. del. Fra idealist til realist

5.03.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 3. del. Fra idealist til realist

5.04.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 4. del. Fra idealist til realist

5.05.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 5. del. Fra idealist til realist

5.06.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 6. del. Fra idealist til realist

5.07.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 7. del. Fra idealist til realist

5.08.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 8. del. Fra idealist til realist

5.09.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 9. del. Fra idealist til realist

5.10.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 10. del. Fra idealist til realist

5.11.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 11. del. Fra idealist til realist

5.12.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 12. del. Fra idealist til realist

5.13.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 13. del. Fra idealist til realist

5.14.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 14. del. Fra idealist til realist

5.15.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 15. del. Fra idealist til realist

5.16.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 16. del. Fra idealist til realist

5.17.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 17. del. Fra idealist til realist

5.18.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 18. del. Fra idealist til realist

5.19.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 19. del. Fra idealist til realist

5.20.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 20. del. Fra idealist til realist

5.21.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 21. del. Fra idealist til realist

5.22.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 22. del. Fra idealist til realist

5.23.  Ideale drømme, skepsis og tvivl 23. del. Fra idealist til realist

5.99.  Ideale drømme, skepsis og tvivl "Et stort paradoks" Fra idealist til realist

 

 

============================================

 

Artikler med emner vedr. hjernedebat

 

Artikler med emner vedr. klimadebat

 

Artikler med emner vedr. Martinus’ kosmologi

 

Artikler vedr. Èt-livs-hypotesen

 

Artikler med diverse emner