Fra ”brokkassen”

Introduktion

 

 

Under oprydningsarbejdet, for at beskikke mit hus, som man siger, har jeg konstateret, at der i mine arkiver ligger en hel del manuskripter, som er mere eller mindre færdiggjorte, men som efter min egen vurdering alligevel indeholder interessante betragtninger og værdifulde oplysninger, ikke mindst med relation til Martinus’ kosmologi. For at disse manuskripter, overordnet betegnet som ’brokkerne’, ikke skal gå helt til spilde, har jeg besluttet at oprette en rubrik med overtitlen Fra ”brokkassen”, som herefter så småt vil blive ’fyldt op’ i den takt, hvori jeg får tid til at genlæse og redigere de enkelte manuskripter. ’Påfyldningen’ vil ikke nødvendigvis foregå i kronologisk orden, selvom min kære og trofaste webmaster, Jakob Koch, vil sørge for, at ’brokkerne’ efterhånden vil komme på deres rette plads.

 

Taastrup, den 26. april 2011 Harry Rasmussen.