Litteraturliste (Titler er anført i kronologisk orden):

 

Forkortelser:

 

K = Tidsskriftet KOSMOS

KI = Tidsskriftet KOSMOLOGISK INFORMATION

DNV = Tidsskriftet DEN NY VERDENSIMPULS

 

Artikler vedr. H.C.Andersen og hans forfatterskab:

 

H.C.Andersen og døden. I anledning af 100-års dagen for digterens død. (1975; utrykt)

”Poesiens Messias”. H.C.Andersens opfattelse af ”den ny Aladdin”  (K nr. 4, 1976. Kan også læses her på hjemmesiden)

”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds rige!” (K nr. 2, 1977. Kan også læses her på hjemmesiden).)

”Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds rige!” II (1977; 2000; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden).

Livets Eventyr – en introduktion (KI nr. 3, 1991) (Kan i revideret udgave også læses her på hjemmesiden)

”Alt på sin rette plads!”. H.C.Andersen og skæbnebegrebet (KI nr. 4, 1991, hvor artiklen har titlen ”Høstens tid”. I den her på hjemmesiden foreliggende udgave er artiklen delvis redigeret og udvidet.)

Rejsekammeraten. H.C.Andersen og døden 1 (KI nr. 1,1992. I den her på hjemmesiden foreliggende udgave er artiklen delvis redigeret og udvidet.)

På den yderste dag. H.C.Andersen og døden 2 (KI nr. 2, 1992. I den her på hjemmesiden foreliggende udgave er artiklen delvis redigeret og udvidet.)

I Guds rige. H.C.Andersen og døden 3 (KI nr. 3, 1992. I den her på hjemmesiden foreliggende udgave er artiklen delvis redigeret og udvidet.)

”min halve Qvindelighed”. H.C.Andersen og seksualiteten 1(KI nr. 1, 1993) (Kan også i revideret udgave læses her på hjemmesiden)

Det kosmiske eventyr. H.C.Andersen og seksualiteten 2 (KI nr. 4, 1993) (Kan også i revideret udgave læses her på hjemmesiden)

Det poetiske univers. H.C.Andersen og kosmologien 1 (KI nr. 2, 1993; nyrevideret udgave kan læses her på hjemmesiden)

Den ny Aladdin. H.C.Andersen og kosmologien 2 (KI nr. 3, 1993; nyrevideret udgave kan læses her på hjemmesiden)

Livsmysteriet og barnesindet. Om eventyret ”Snedronningen”  (K nr. 3, 2001. Kan også læses her på hjemmesiden).

Døden – en illusion. H.C.Andersen og døden 1 (K 2, 2002)

Dødsøjeblikket. H.C.Andersen og døden 2 (K nr. 5, 2002)

Udødelighed ejer vi. H.C.Andersen og døden 3 (K 8, 2002)

Poesi og videnskab. Digteren og naturforskeren. (KI nr. 3, 2004. Kan også læses her på hjemmesiden).

Et 200 års fødsels-jubilæum. Digterens 200 års fødselsdag. (K nr. 4, 2005)

H.C.Andersen og reinkarnation. Om retfærdighed og skæbne (K nr.6, 2004)

Det dejligste juletræ. Om eventyret ”Den lille pige med svovlstikkerne” (K nr. 11-12, 2004. Kan også læses her på hjemmesiden).

Alt er et underværk … Om livet som det største eventyr. (DNV 1, 2005. Kan også læses her på hjemmesiden).

Eventyr og kosmologi. Om H.C.Andersens forfatterskab set og vurderet på baggrund af Martinus’ kosmologi (2005; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden).

At være eller ikke være. H.C.Andersens syn på materialismen. (2005; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden)

”Der er (ikke) forskel!”. Et eventyr om altings kosmiske lighed.  (K. Nr. ?, 2005. Kan også læses her på hjemmesiden)                                                                               

”En Guddoms tanke er du, poesi!”. H.C.Andersens opfattelse af poesi. (2005; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden)

Dyndet og solstrålen. Et forsøg på kosmisk tolkning af eventyret ”Dynd-kongens datter” (2005; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden)

H.C.Andersen og Gud. H.C.Andersens opfattelse af Gud (2005; Trykt i Kosmos nr. 10-2008. Kan også læses her på hjemmesiden)

Den guddommelige humor. H.C.Andersen og humoren (2005; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden)

”Psychen” – H.C.Andersens eventyr om forholdet mellem kunst og virkelighed (2006; utrykt; kan læses her på hjemmesiden) 

Vor tids visdomsbog – om H.C.Andersens syn på naturvidenskabens reduktionisme (2008; utrykt; kan læses her på hjemmesiden)

H.C.Andersens seksuelle observans - betragtninger over det, at skrive om seksualitet og homo- og biseksualitet (2008; utrykt; kan læses her på hjemmesiden).

Den ægte nattergal - om spiritualisme kontra materialisme. Eventyret "Nattergalen" set i kosmisk perspektiv (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

”Den kosmiske død” – eller ”kosmisk bevidstløshed” – optakt til ny artikel om eventyret ”Snedronningen”. En fortælling om det, Martinus betegner som ”det seksuelle polprincip” og ”den seksuelle polforvandling”. (2009; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

Det falske perspektiv  (2009; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

Et kosmisk eventyr – om eventyret ”Snedronningen” (Del 1). (2009; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

Tanker omkring en makulatur – om den ’skæbne’ der overgik H.C.Andersens første bog ”Ungdoms-Forsøg”(1822). ANDERSENIANA 1998 (Kan i revideret udgave 2010 også læses her på hjemmesiden).

Kilder til vor viden om H.C.Andersen –en oversigt over de væsentligste trykte kilder angående digterens liv og forfatterskab (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden.

H.C.Andersens forfatterskab set i lyset af Martinus' kosmologi. Indledning og Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (1. del) (2010, utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

Eventyret ”Skyggen” – en historie om det falske selv (2010, utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

H.C. ANDERSEN - og den kosmologiske personlighedsmodel (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

H.C.ANDERSEN – hans personlighed og seksualitet. Et bidrag til forståelsen af hans særegne personlighed. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)  

H.C.ANDERSEN – hans påståede homoseksualitet. Problemet set pro et contra. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

H.C.ANDERSEN – og hans seksuelle orientering. Et forsøg på en objektiv vurdering.  (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

H.C.ANDERSEN – og hans dobbgelt-forelskelser. Indledning.  (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens første dobbelt-forelskelse. Hans forelskelse i Oehlenschlæger og dennes datter Lotte. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens anden dobbelt-forelskelse. Hans forelskelse i søskendeparret Ida og Christian Wulff. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens tredje dobbelt-forelskelse – dobbeltforelskelsen i Christian Voigt og dennes søster Riborg. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens fjerde dobbelt-forelskelse (1) – dobbeltforelskelsen i Edvard Collin og dennes søster Louise. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens fjerde dobbelt-forelskelse (2) – dobbeltforelskelsen i Edvard Collin og dennes søster Louise. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens fjerde dobbelt-forelskelse (3) – dobbeltforelskelsen i Edvard Collin og dennes søster Louise. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens fjerde dobbelt-forelskelse (4) – dobbeltforelskelsen i Edvard Collin og dennes søster Louise. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens femte dobbelt-forelskelse - dobbeltforelskelsen i H.C. Ørsted og dennes datter Sophie.

Andersens sjette dobbelt-forelskelse - dobbeltforelskelsen i Nils F.L. Barck og dennes søster Mathilde.

Andersens syvende dobbelt-forelskelse (1) – dobbeltforelskelsen i Henrik Stampe og dennes hustru Jonna Stampe, f. Drewsen. (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Andersens syvende dobbelt-forelskelse (2) – dobbeltforelskelsen i Henrik Stampe og dennes hustru Jonna Stampe, f. Drewsen. (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Livets eget store eventyr - et resumé – en artikel, som i kort form peger på, hvad hjemmesiden LIVETS EVENTYR primært handler om. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (1. del) (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (2. del) (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (3. del) (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (4. del) (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

De fire tydningsplaner I H.C. Andersens forfatterskab (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kosmologien og eventyrene (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Det store forhæng – stjernehimlens gåder (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Eventyret om “Grantræet” – poetisk livspessimisme (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Eventyret ”Vejrmøllen” – set i de fire tydningsplaner (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Eventyret "Hørren" - set i de fire tydningsplaner (2014; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

H. C. Andersens seksualitet. En korrespondance (2015; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hvorfor udødelighed, evigt liv og reinkarnation? (2015; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Opfølgning af artiklen ” Hvorfor udødelighed, evigt liv og reinkarnation?”  (2015; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hvad er meningen? med livet og verden forstås! (2015; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

"Krigens gavnlige følger" (2016; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Om H.C. Andersens ”En Historie fra Klitterne” (2016; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Eventyret ”Snemanden” set i de fire tydningsplaner (2017; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Foran den store Indgang… H.C. Andersens tanker omkring døden (2017; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Forstandens Isslot - nogle personlige tanker (2017; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Samtlige mine artikler vedr. H.C.Andersen i KOSMOS er i øvrigt oversat til svensk og findes trykt i SVENSK KOSMOS.

 

De af de ovenfor nævnte artikler, som er trykt i tidsskriftet KOSMOS (K) , vil kunne læses på hjemmesiden www.martinus.dk De af artiklerne, der er trykt i tidsskrifterne KOSMOLOGISK INFORMATION (KI) og i DEN NY VERDENSIMPULS (DNV), vil kunne læses i bladet, som kan rekvireres pr. tlf. 59 30 52 72 eller e-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk. En del af de trykte artikler vil desuden også kunne læses her på hjemmesiden. De utrykte artikler vil efterhånden ligeledes kunne læses på nærværende hjemmeside. Hvilke artikler det drejer sig om, fremgår dels af litteraturlisten her og dels især af OVERSIGT over ARTIKLER.

 

Artikler oversat til engelsk:

 

The Mystery of Life and Childhood Faith. Translated by Mogens K. Bech. Engelsk Kosmos nr. 2, 2001.

A 200th birth-jubilee. Translated by Else Byskov. Engelsk Kosmos nr. 2, 2005.

 

Desuden foreligger følgende trykte udgivelser:

 

H.C.ANDERSEN – hans forfatterskab og livsanskuelse set i kosmologisk belysning (Forlaget Kosmologisk Information. Temahæfte nr. 6, 1996)

 

H.C.ANDERSEN, H.C.ØRSTED OG MARTINUS – et sammenlignende studie (Forlaget Kosmologisk Information 1997)

 

 

     Som en særlig service overfor specielt interesserede læsere vil mine nedenstående artikler om H.C.Andersen, som er trykt i årsskriftet ANDERSENIANA, også kunne læses her på hjemmesiden:

 

Tanker omkring en makulatur. Om den ’skæbne’, der overgik H.C.Andersens første bog ”Ungdoms-Forsøg” (1822). ANDERSENIANA 1998. (Artiklen kan i udvidet udgave også læses her på hjemmesiden. Artiklen involverer ikke Martinus’ kosmologi).

H.C.Andersens seksualitet. Mennesket og digterens seksualitet set på baggrund af Martinus’ kosmiske analyser. ANDERSENIANA 2004. (Kan også læses her på hjemmesiden. I denne artikel introduceres Martinus’ kosmologi til læsere af årsskriftet ANDERSENIANA))

”…et forbyttet, meget fornemt barn…”. Et bidrag til diskussionen om H.C.Andersens biologiske herkomst.  ANDERSENIANA 2006. (Artiklen involverer ikke Martinus’ kosmologi, men kan alligevel også læses her på hjemmesiden).

 H.C.Andersen og familierne Wulff og Koch – med afsæt i en samling familiefotografier. (Koch–genealogi og familiefotos ved Jakob Koch). ANDERSENIANA 2008. (Artiklen involverer ikke Martinus’ kosmologi, men kan alligevel også læses her på hjemmesiden)

 

 

Artikler specielt vedr. Martinus’ kosmologi:

 

Videnskaben eller Gud? – eller videnskaben og Gud? (DNV nr. 3, 1997)

Den, som synes at stå ... et forsøg på en åndelig ’statusopgørelse’ (K nr. 1, 1998).

Hjernen og livsoplevelsen – om hjernens rolle i livsoplevelsens tjeneste (DNV nr.2, 1998)

Sjæl og legeme – om hjerneforskeres reduktionistiske opfattelse af relationen mellem ånd og materie (K. nr. 5, 1998. Kan også læses her på hjemmesiden).

Er Martinus’ kosmologi en videnskab? – om forholdet mellem intuitiv åbenbaring og eksakt forskning (K. nr. 2, 1999. Kan også læses her på hjemmesiden)

”DOMMEDAG” I – om forskellige dommedagsvisioner gennem tiden (DNV nr. 4, 1998. Kan også læses her på hjemmesiden).

”DOMMEDAG” II – om Martinus’ opfattelse af ”Dommedag” (DNV nr. 1, 1999. Kan også læses her på hjemmesiden).

Ufrugtbarhedens zone – om den seksuelle polforvandling som mulig årsag til stigende ufrugtbarhed  (KI nr. 3, 1999)

Det ligger i generne... – om at ville forklare menneskets personlighed og adfærd som et spørgsmål om gener (K. nr. 6, 1999. Kan også læses her på hjemmesiden):

Psykologi og fysisk sundhed – om psykens indvirkning på den fysiske krop og omvendt (K. nr. 12, 1999)

Er alle født lige? – om retfærdighed og ligestilling  (DNV nr. 1, 2000)

Livssejladsens kurs – om livets ’mål’ eller ’mening’ (2000; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Min vej til Martinus – om de oplevelser, der førte mig frem til studiet af Martinus’ kosmologi (K. nr. 12, 2001. Kan også læses her på hjemmesiden).

Skyldig eller ikke-skyldig? – er skæbne altid retfærdig? (DNV nr. 1, 2002)

Er sjælen en hallucination? – om visse hjerneforskeres syn på fænomenerne bevidsthed og sjæl (K. nr. 11, 2002. Kan også læses her på hjemmesiden).

Det levende verdensalt – om verdensaltet som en levende og samhørig organisme (K. nr. 4, 2003. Kan også læses her på hjemmesiden).

Kunstig befrugtning – om Martinus’ opfattelse af emnet (K nr. 9, 2003).

Materiens forunderlige verden – om materiens eller energiens forunderlige natur og struktur (K. nr. 3, 2004. Kan også læses her på hjemmesiden).

Det guddommelige verdensalt – om verdensaltet som Guds organisme (DNV nr. 4, 2003)

Polprincip, polforvandling, kønsskifte – og skæbnelov – om Martinus’ kosmologi og naturvidenskaben (DNV nr. 3, 2004. Kan også læses her på hjemmesiden).

Åbent brev til Per Bruus-Jensen – spørgsmålet om ’virkelighed’, skyld og skæbne  (DNV nr. 1, 2005)

Parforholdets ’krig’ og ’fred’ – om moderne menneskers samlivsproblemer (DNV  nr. 3, 2005. Kan også læses her på hjemmesiden).

Hjerne og sjæl –om forholdet mellem krop og psyke og nutidens hjerneforskning (DNV nr. 4, 2005. Kan også læses her på hjemmesiden)

Med døden som joker – om det moderne menneskes forhold til døden (K. nr. 6, 2005. Kan også læses her på hjemmesiden).

Fængslende illusioner – om illusioner, der fænger og illusioner, der fanger (K. nr. 10, 2005. Kan også læses her på hjemmesiden).

Hjernen og personligheden – om hjerneforskeres og neuropsykologers opfattelse af den menneskelige personlighed (K. nr. 2, 2006. Kan også læses her på hjemmesiden).

Ét er et søkort at forstå ... Om at kunne navigere i livet ved hjælp af søkortet: Martinus’ kosmologi (2005; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

Den aktuelle verdenssituation – om de aktuelt herskende forhold og tilstande set i kosmologiens perspektiv (2006; utrykt; kan læses her på hjemmesiden)

Jesu Grav? – en aktuel kommentar til en ny ’konspirationsteori’  (2007; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden)

GUD under anklage ... – om en alkærlig, alvis og almægtig  Gud og det ondes problem (2007; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden)

GUDS VILJE – tanker til overvejelse. Om dogmatik og ortodoksi kontra fri tanke og forskning (2007; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden).

Lidt mere hjerne-snak – om hjerneforskningens reduktionisme (2007; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden).

Det evige liv – et kortfattet resumé af, hvad Martinus forstår ved begrebet ’det evige liv’ (2007, utrykt. Kan læses her på hjemmesiden).

Guds ’sprog’ – om det daglige liv som en vekselvirkning mellem Gud og individet (2007; utrykt. Kan læses her på hjemmesiden).

I sandhedens interesse – om fortolkning af aktuelle begivenheder på grundlag af Martinus’ kosmologi (2007; utrykt).

Videnskab på afveje – eller genveje ... om naturvidenskabens reduktionisme (2007; utrykt, men vil blive trykt i KOSMOS 2008) 

Hjerne-spind og ansvarsforflygtigelse – om moderne hjerneforsknings reduktionisme og anti-spiritualisme (2007;  utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Gud under anklage – igen – kommentarer til en boganmeldelse (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Brev til en åndsbroder – om inspirationens og intuitionens øjeblikke (1975, revideret 2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Klimaforandringer og Dommedag – bemærkninger til tidens debat om klimaforandringer (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Bemærkninger til artiklen ”Klimaforandringer og Dommedag” (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Videnskab, klimaforandringer og politik – nogle strøtanker i tiden (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Tro og overtro – om fortidig og nutidig tro og overtro (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Den eventyrlige livscyklus (1) – om individets kosmiske ’rejse’ i indviklingsbuen (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Den eventyrlige livscyklus (2) – om individets kosmiske rejse i udviklingsbuen (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Ateisme og materialisme – om de filosofiske hovedproblemer og Martinus’ opfattelse af ateisme og materialisme (2007; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Så er det jul igen! – om julen i fortid og nutid (2007; utrykt; kan læses her på hjemmesiden)

”Vinterens bladløse træer” – et udtryk for såkaldt ”kosmiske bevidstløshed”  (2007; utrykt; kan læses her på hjemmesiden)

Videnskab på omveje – en historie om hjerne, køn og bevidsthed 2008; utrykt; kan læses her på Hjemmesiden)

Klimaforandringer – endnu engang – nogle få aktuelle tillægsbemærkninger (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Alts oprindelse – et essay om at forstå verden (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hjernespindet - en føljeton - en fortsat beretning om hjerneforskningens reduktionisme  (2008; utrykt; kan læses her på hjemmesiden).

Om at finde sig i kritik - om en kritisk anmeldelse (2008; utrykt; kan læses her på hjemmesiden).

Global opvarmning sat på pause!? – en aktuel kommentar. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Formlen på lykke!? - En hjerneforskers seneste bud på lykkefølelse. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Klimaforandringer set i Martinus-perspektiv- nogle tanker til afkøling! (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Jordklodens klima – nogle naturvidenskabelige facts (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Den rette tro om ortodoks og dogmatisk religiøs tro (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Det skyldes hjernen! - Også når det drejer sig om seksualitet. - Om nyere hjerneforskning i seksualitet. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

DOMMEDAG NU – igen!  De ildevarslende basuner lyder atter. – om en aktuel version af en gammel trussel (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hvad er verdensaltet? – signalement af det ukendte. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hvorfor? - om skæbnens gru (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Alts oprindelse – påny! – om videnskab og kosmologi (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Når krisen kradser - om den aktuelle verdenssituation (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Klimaproblemer påny – om årsagerne hertil. Kommentarer til den aktuelle situation indenfor klimaforskningen. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

Det ukendte spøgelse - om et ’spøgeri’ i åndelige kredse. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden). 

Personlighedsbegrebet - historisk, psykologisk og kosmologisk set. (2008; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden).

Klimaproblemer nok engang! - nogle korte sidebemærkninger (2008, kan læses her på hjemmesiden) 

Bevidsthed og hjerneforskning - nogle tillægsbetragtninger (2009; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Et livs status - en personlig opgørelse. - En artikel, hvori den knapt 80-årige forfatter gør sit personlige åndelige 'bo' op. (2009; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Konspirationsteorier - sandhed eller falsum? - en artikel om en del af de mange konspirationsteorier, der har været fremme i tidens løb. (2009; utrykt; men kan læses her på hjemmesiden).
Det største eventyr – det fundamentale livsfacit (2009; utrykt)
Døden – den store gåde - personlige tanker omkring døden.
(2009; utrykt)

En ny sæson til eftertanke –nogle overvejelser vedr. mit forfatterskab  (2009; utrykt)

I sandhedens interesse - om ungdomsoprør, månerejser og hokus pokus

Jagtvej 52 A – et vendepunkt I Martinus’ liv – Nogle korrektioner

Jeget – det subjektive problem

Nutidens ’Dommedags-profetier’- om klimaforskning, politik og medier. (2009; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Menneskeheden og Jordens klima – Kan menneskeheden påvirke Jordens klima?. (2009; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

“Den, som synes at stå…” – et forsøg på en åndelig ‘statusopgørelse’. (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Sfinksen og Keops-pyramiden – symbol og mausoleer eller indvielsestempler?  (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Reduktionismens triumfer! – om hjerneskanningens ’lyksaligheder’ (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Frygt, angst og fantasi – nogle af verdenshistoriens drivkræfter (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kosmologi eller åndsvidenskab? – et kontroversielt spørgsmål… (DNV nr. 2, 2010. Kan også læses her på hjemmesiden).

Kommentar til artiklen ”Kosmologi eller åndsvidenskab?” (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Døden nær! – eller hvad skal man tro? (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kommentar til Per Bruus-Jensens artikel ”Om Jesus og menneskets frelse” (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Videnskabelig reduktionisme på retræte? (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kommentar til artiklen “Videnskabelig reduktionisme på retræte?” (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Er Martinus’ verdensbillede en kosmologi eller en ny religion? (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

En tro ”væbner” – en uneutral kommentar (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Et epos om alt – det kosmiske verdensbillede (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus – nogle bemærkninger (2010; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

I begyndelsen var – ’noget’! – et essay om virkeligheden (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

e-bogen Projekt Liv – et vigtigt initiativ og alternativ (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Tror du på Gud? – En lidt svær dialog. (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Tror du på Gud? – En lidt svær dialog (fortsat). (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Eros og Psyche – tanker omkring “det seksuelle mysterium” (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Guds Rige og Livets Eventyr – en aktuel kommentar (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Den jordiske menneskeheds bevidsthedskategorier  (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Para-fysik og meta-fysik –Kortfattet afklaring af nogle begreber (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hvad er virkelighed? – Et eviggyldigt filosofisk problem  (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Om at spå eller forudsige – Kan mennesket forudsige kommende begivenheder? (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Har vi et frit valg? -  Nogle upretentiøse betragtninger  (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Bønnens oprindelse - Dyrets skrig af dødsangst  (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hvad er sandhed? – Det store fundamentale spørgsmål (2011; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Individet, de seks kosmiske grundenergier og de seks kosmiske storriger – En kortfattet elementær oversigt  (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hjerne og trafik – Om usikkerhed i trafikken på grund af hjernen (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Tre sæt spilleregler – efter behag eller behov (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Meningernes tumleplads – Om de moderne mediers debatfora (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hjerne og bevidsthed – Om forholdet mellem de to instanser (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Liv efter døden? – Det store terminale spørgsmål  (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Klodshans og hans sorgløse prinsess – Et essay om Martinus’ livsværk (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Kirke på afveje – Tanker omkring det nye vielsesritual  (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Begrænset ‘synsfelt’ – Om forholdet mellem almindelig bevidsthed og kosmisk bevidsthed (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Livet er et under – nogle tanker over livsunderet (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Hjernen – den store gåde - naturvidenskabelige analyser af hjernen og Martinus’ kosmiske analyser af samme (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Om kritik, gyldne leveregler, sygdomme og hjernespind – spredte bemærkninger (2012; utrykt, men kan læses her på hjemmesiden)

Mit møde med Martinus og hans værk