Tilbage til

LIVETS EVENTYR

 

 

JESUS

MENNESKESØNNEN I

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

FORORD

 

INDLEDNING

De fire evangelier

Apostlen Paulus

De kristnes modstander

Kætteren Paulus

En trumf i baghånden

Paulus’ selvforsvar

Paulus forvises til Rom

Paulus’ martyrdød

Noter

 

1. DEN HISTORISKE JESUS

Hvem var Jesus?

Jesu familie

Jødedommens monoteisme

Kvindens stilling i jødedommen

Jesu moder, Maria, …

Jesu undfangelse og fødsel

Nyvurdering af Jesu fødsel

Jesu fødsel og astrologien

Modstanden mod  besættelsesmagten

Flugten til Ægypten

Virkelighed og legende

Noter

 

2. JESU BARNDOM OG TIDLIGE UNGDOM

Jesu omskærelse

Jesu opvækst

Essæer-ordenen i ørkenen

Messias-forventningen

De store indviede

Essæernes ordensregler

Sjælens udødelighed

Noter

 

3. MENNESKESØNNEN ELLER MESIAS/KRISTUS

Mysterie-indvielsens tre grader

Jesu indvielse

Johannes Døberen

Døberen og Jesus

Var Døberen og Jesus fætre?

Noter

 

4. MENNESKESØNNEN

Dåben med vand og dåben med Helligånd

Jesu disciple

”Menneskesønnen”

”Menneskefiskere”

Johannes Døberens skæbne

Johannes Døberens død

Legende virkelighed

Forkynder og terapeut

Det nye evangelium

Jesus som provokatør

Noter

 

5. DEN OMVANDRENDE FORKYNDER

Jesu modstandere

De nidkære farisæere

De tolv apostle

Jesu kvindelige disciple

Modsætningerne skærpes

”Vig bag mig, Satan!”

Jesu forklarelse på bjerget

Var Johannes Døberen profeten Elias?

Noter

 

6. "JEG ER VERDENS LYS"

”Davids søn”

Jesus i Samaria

Nikodemus forsvarer Jesus

Maria fra Magdala

Jesus som ”verdens lys”

Gud som ”Faderen”

”Jeg er den, jeg er!”

”I er guder!”

Noter

 

7. "JEG ER OPSTANDELSEN OG LIVET"

Den skriftkyndige Jesus

Om at fødes på ny

Jesus forudsiger sin skæbne

Lazarus’ død

Lazarus opvækkes

Den sidste påske

Indtoget i Jerusalem

Jesus græder over Jerusalem

Dom over verden

Noter

 

8. DET SIDSTE MÅLTID

”Hvad du gør, gør det snart!”

”Livets brød”

Om at sætte sit liv til

Sjælekampen i Getsemane have

”Talsmanden, den hellige Ånd”

Jesus arresteres

Noter

 

9. DOMFÆLDELSEN

Peter fornægter Jesus

Processen mod Jesus

Jesus afhøres af Annas

”Ani hu. Jeg er det”

Jesus afhøres af Kajfas

Pontius Pilatus

Pilatus sender Jesus til Herodes

Barabbas eller Jesus?

Pilatus kommer til kort

Dommen over Jesus

Noter

 

10. HENRETTELSEN

”Fader, forlad dem, …”

”Kvinde! Se, det er din søn”

Jesus reciterer 22. salme

”Det er fuldbragt!”

Jesu lig begraves

Noter

 

11. DEN TOMME GRAV OG OPSTANDELSEN

Hvem kom først til graven?

Maria Magdalene møder den opstandne Jesus

Rygtet om opstandelsen breder sig

Den tvivlende Tomas

Stjal disciplene Jesu lig?

Pilatus’ indberetning til Rom

Jesus viser sig for sine disciple

Jesus, Guds sendebud

Noter

 

12. HELLIGÅNDENS UDGYDELSE

Begrebet Helligånden

Urmenigheden i Jerusalem

Apostlene overskygges af Helligånden

Peter citerer profeten Joels profeti

Dåben i Jesu navn

Noter

 

13. DEN MYTOLOGISKE JESUS KRISTUS

Jomfrufødslen

Dåbens sakramente

Nadverens sakramente

Jesu undergerninger

Treenighedslæren

Noter

 

14. DOMMEN OVER JERUSALEM OG VERDEN

Jesu veråb over de skriftkloge…

Jesu veråb over verden

Jesus forudsiger dommens dag

Hvordan skal dommedagsprofetien forstås?

Noter

 

15. JESU LIGNELSER OG JESU HUMOR

Jesu lignelser om Gudsriget

Jesu eksempelfortællinger

Humoren i Jesu liv og lære

Begrebet humor

Spørgsmålet om skattens mønt

Flere eksempler på Jesu humor

Noter

 

 

NOTER OG KILDEHENVISNINGER I:

 

 

LITTERATURLISTE til

JESUS MENNESKESØNNEN I-II

 

 

JESUS

MENNESKESØNNEN II