Alfabetisk Stikords-register

over samtlige artikler på hjemmesiden

 

På fælles initiativ har min uundværlige webmaster Jakob Koch udarbejdet et alfabetisk stikords-register over samtlige artikler, der findes på hjemmesiden. Det er vort håb, at dette register vil kunne være den interesserede læser til nytte, når og hvis man søger efter artikler, hvori et bestemt emne er omtalt. Lad os som eksempel tage emnet ”Biografi”. Man vil da se, at der blandt andet henvises til følgende artikler ”Det store vendepunkt”, ”En ny livssituation”, ”En tredje epoke i Andersens liv”, o.s.v. Det er i den forbindelse vigtigt, at man noterer sig, at der altså ikke nødvendigvis er tale om en kronologisk rækkefølge af artiklerne. En sådan finder man derimod under de såkaldte Hovedafsnit, som f.eks. i 2. Hovedafsnit, som indeholder en kronologisk gennemgang af ”H.C. Andersens liv og repetition 1805 – 1835”.

 

Januar 2011.

 

Med venlig hilsen

Jakob Koch og Harry Rasmussen.

 

 

 

 

Stikord / Emner

Artikler

 

 

A

 

Aladdin.

Brev til en åndsbroder

Den ny Aladdin. 

Almanakker.

Kilder til vor viden om H.C.Andersen

Angst.

Frygt, angst og fantasi

Ansvar.

Det ligger i generne ...

Hjerne-spind og ansvarsforflygtigelse

Ateisme.

Ateisme og materialisme

 

 

B

 

Barndom.

Fantasien og overtroen i barndommen

Repetition, barndom og ungdom

Barnesindet.

Livsmysteriet og barnesindet

Beskyttelse.

Livets risici og skytsenglenes opgave

Repetition, skæbne og beskyttelse

Bevidsthed.

Bevidsthed og hjerneforskning

Bevægelsesarter.

De fem universelle bevægelsesarter

Biografi.

Det store vendepunkt

En ny livssituation

En tredje epoke i Andersens liv

Et nyt liv begynder

Et nyt vendepunkt

Forord til 2. Hovedafsnit

Skoleelev Andersen

Breve.

Kilder til vor viden om H.C.Andersen

 

 

D

 

Dagbøger.

Kilder til vor viden om H.C.Andersen

De kosmiske grundenergier.

Grundenergiernes kombinationer

De åndelige verdener.

Gennem døden eller de parafysiske verdener

Den sjælelige virkelighed.

Den indre virkelighed

Det treenige princips ene hovedfaktor.

Jeget

Dommedag.

Bemærkninger til artiklen ”Klimaforandringer og Dommedag”

Dommedag!” I 

Dommedag!” II

DOMMEDAG NU – igen!

Nutidens ’Dommedags-profetier’

Dommedags-hysteri.

Klimaforandringer og Dommedag

Døden.

Døden – den store gåde

Døden nær! – eller hvad skal man tro?

Gennem døden eller de parafysiske verdener

Med døden som joker 

Dødens 2. sfære.

I Guds Rige

 

 

E

 

Eftertanke.

En ny sæson til eftertanke

Egocentricitet.

Det falske perspektiv

Erkendelsesteori.

Tillæg. 1. kapitel:

Tillæg. 2. kapitel:

Tillæg. 3. kapitel:

Tillæg. 4. kapitel:

Tillæg. 5. kapitel:

Etik.

Den, som synes at stå…

Eventyr.

Alt er et underværk

Den ægte nattergal

Der er (ikke) forskel!

Det dejligste juletræ

Dyndet og solstrålen

Et kosmisk eventyr

Eventyr og kosmologi

Eventyret ”Fyrtøjet”

Eventyret ”Skyggen”

Kosmologien og eventyrene

Litteraturfortegnelse vedr. Hovedafsnit 6.

Livets eget store eventyr – et resumé

LIVETS EVENTYR – optakt til hjemmesiden

LIVETS EVENTYR 

Psychen

På den yderste dag!

Reisekammeraten

Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (I) 

Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (II)

Evighed.

Det evige liv

Evigt liv.

Indledning til Hovedafsnit 2.

Evolution.

Den eventyrlige livscyklus (2)

Sfinksens gåde: Fra dyr til menneske

 

 

F

 

Fantasi.

Fantasien og overtroen i barndommen

Frygt, angst og fantasi

Filosofi.

Den indre virkelighed

Spiritualismens historie 

Forfatterskab.

De fire tydningsplaner i H.C.Andersens forfatterskab

H.C.Andersens forfatterskab set i kosmologisk lys

Kilder til vor viden om H.C.Andersen

Frygt.

Frygt, angst og fantasi

Fundamentalisme.

En tro ”væbner”

Guds vilje – tanker til overvejelse.

Følelser.

Følelseslivets klimaer

 

 

G

 

Genealogi.

et forbyttet, meget fornemt barn…

Genetik.

Det ligger i generne ...

Grundenergierne

Jegets evige energikilder.

Gud.

En Guddoms tanke er du, poesi!”

Gud under anklage...

Gud under anklage – igen 

Guds ’sprog’

Guds vilje – tanker til overvejelse.

H.C.Andersen og Gud

I Guds Rige

Guldkopi-erindringer.

Talentkerneprincippet 

 

 

H

 

H.C. Andersen.

Alt er et underværk

Andersens første dobbelt-forelskelse

Andersens anden dobbelt-forelskelse

Andersens tredje dobbelt-forelskelse

Andersens fjerde dobbelt-forelskelse (1)

At være eller ikke være

De fire tydningsplaner i H.C.Andersens forfatterskab

Den guddommelige humor

Den ny Aladdin. 

Den ægte nattergal

Der er (ikke) forskel!

Det dejligste juletræ

Det store vendepunkt

Dyndet og solstrålen

En Guddoms tanke er du, poesi!

En ny livssituation

En tredje epoke i Andersens liv

Et epos om alt

et forbyttet, meget fornemt barn…

Et kosmisk eventyr

Et nyt liv begynder

Et nyt vendepunkt

Eventyret ”Fyrtøjet”

Eventyret ”Skyggen”

Forkortelser vedr. H.C.Andersens egne værker

Forord til 2. Hovedafsnit

H.C.Andersen – hans personlighed og seksualitet

H.C.Andersen – hans påståede homoseksualitet

H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus – nogle bemærkninger

H.C.Andersen – og den kosmologiske personlighedsmodel

H.C.Andersen og Gud

H.C.Andersen – og hans dobbelt-forelskelser

H.C.Andersen – og hans seksuelle orientering

H.C.Andersens forfatterskab set i kosmologisk lys

H.C.Andersens seksualitet

H.C.Andersens seksuelle observans

Indledning til Hovedafsnit 2.

Indskudte bemærkninger

Kilder til vor viden om H.C.Andersen

min halve Qvindelighed

Poesi og videnskab

Psychen

På den yderste dag!

Reisekammeraten

Repetitions-perioden i H.C.Andersens liv

Samfundsforholdene på H.C.Andersens tid

Skoleelev Andersen

Skæbnen griber atter ind

Skæbnens udvalgte

Tanker omkring en makulatur

Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (I) 

Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (II)

Vor tids visdomsbog 

H.C. Andersens litterære værker.

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (1. del)

H.C. Andersens litterære værker 1822-29.

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (2. del)

H.C. Andersens litterære værker 1830-31.

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (3. del)

H.C. Andersens litterære værker 1832-33.

Kilderne til H.C.Andersens forfatterskab (4. del)

H.C. Ørsted.

H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus – nogle bemærkninger

Poesi og videnskab

Hallucination.

Er sjælen en hallucination? 

Harry Rasmussen.

Døden nær! – eller hvad skal man tro?

En ny sæson til eftertanke

Et livs status - en personlig opgørelse.

Min vej til Martinus

Hjerneforskning.

Bevidsthed og hjerneforskning

Hjernen.

Det skyldes hjernen!

Hjerne og sjæl

Hjernen og personligheden

Hjerne-spind og ansvarsforflygtigelse

Hjernespindet - en ’føljeton’

Lidt mere hjerne-snak

Humor.

Den guddommelige humor

 

 

I

 

Illusioner.

Fængslende illusioner 

Indisk filosofi.

Min vej til Martinus

Individ.

Individets fri kontra ufri vilje (I)

Individets fri kontra ufri vilje (II)

Personlighedsbegrebet

Indvielse.

Jagtvej 52 A 

Intuition.

Intuition og personlighed

Involution.

Den eventyrlige livscyklus (1)

 

 

J

 

Jagtvej 52 A, hvor Martinus i 1921

    oplevede sin store indvielse.

Jagtvej 52 A 

Jeget og grundenergierne

Jegets evige energikilder.

Jeget.

Jeget

Jesus.

Jesu Grav?

Kommentar til Per Bruus-Jensens artikel ”Om Jesus og menneskets frelse

Jordkloden.

Jordklodens klima

Klimaforandringer – endnu engang

Julen.

Så er det jul igen !

Juletræ.

Det dejligste juletræ

 

 

K

 

Keopspyramiden.

Sfinksen og Keops-pyramiden

Klima.

Bemærkninger til artiklen ”Klimaforandringer og Dommedag”

Jordklodens klima

Klimaforandringer – endnu engang

Klimaproblemer nok engang!

Klimaproblemer på ny

Menneskeheden og Jordens klima

Tankelivets klimaer

Videnskab, klimaforandringer og politik

Klima-forandringer set i et større perspektiv.

Klimaforandringer set i Martinus-perspektiv

Klima-forandringer.

Global opvarmning sat på pause!?

Klimaforandringer og Dommedag

Kommunikation.

Guds ’sprog’

Konspiration.

Konspirationsteorier

Konspirationsteori om Jesus’ død.

Jesu Grav?

Konspirationsteorier.

I sandhedens interesse 

Kosmisk bevidstløshed.

Den kosmiske død

Vinterens bladløse træer

Kosmisk død.

Vinterens bladløse træer

Kosmologi.

Er Martinus’ kosmologi en videnskab?

Er Martinus’ verdensbillede en kosmologi eller en ny religion?

Et er et søkort at forstå...

Eventyr og kosmologi

Kommentar til artiklen ”Kosmologi eller åndsvidenskab?”

Kosmologi eller åndsvidenskab?

Kosmologien og eventyrene

Spiritualismens historie 

Krise.

Når krisen kradser

Kritik.

Om at finde sig i kritik 

Kultur.

Kulturens udvikling fra middelalderen til romantikken

 

 

L

 

Legeme.

Sjæl og legeme

Lighed.

Der er (ikke) forskel!

Litteratur.

Forkortelser vedr. Martinus’ egne værker

Forkortelser vedr. H.C.Andersens egne værker

Indskudte bemærkninger

Liv.

Det evige liv

Livet.

Alt er et underværk

Det kosmiske eventyr

Det største eventyr

Litteraturfortegnelse vedr. Hovedafsnit 6.

Livets eget store eventyr – et resumé

LIVETS EVENTYR – optakt til hjemmesiden

LIVETS EVENTYR 

Livsmysteriet og barnesindet

Livets Bog.

 

Livets eventyr.

 

Livets mål.

Livssejladsens kurs 

Livets oprindelse.

Alts oprindelse

Alts oprindelse – påny!

Livskurs.

Et er et søkort at forstå...

Livsoplevelse.

Det falske perspektiv

Livsstatus.

Et livs status - en personlig opgørelse.

Lykke.

Formlen på lykke!?

 

 

M

 

Makulatur.

Tanker omkring en makulatur

Martinus - Livets Bog.

Et epos om alt

Martinus.

Den ny Aladdin. 

Det ukendte spøgelse

Er Martinus’ kosmologi en videnskab?

Er Martinus’ verdensbillede en kosmologi eller en ny religion?

Forkortelser vedr. Martinus’ egne værker

H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus – nogle bemærkninger

Indskudte bemærkninger

Min vej til Martinus

Poesiens Messias

Martinus’ indvielse.

Jagtvej 52 A 

Martinus’ kosmologi.

Indledning til Hovedafsnit 1.

Materialisme.

Ateisme og materialisme

Materien.

Materiens forunderlige verden 

Menneskeheden.

Menneskeheden og Jordens klima

Menneskehedens frelse.

Kommentar til Per Bruus-Jensens artikel ”Om Jesus og menneskets frelse

Messias.

Poesiens Messias

Middelalder.

Kulturens udvikling fra middelalderen til romantikken

Mikrokosmos.

Materiens forunderlige verden 

Moral.

Den, som synes at stå…

Motto.

Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (I) 

Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds Rige!” (II)

 

 

N

 

Nytolkning.

Så er det jul igen !

Nær-død.

Døden nær! – eller hvad skal man tro?

 

 

O

 

Oplysningstiden.

Oplysningstiden i Danmark

Opvækst.

Repetitionsprincippet

Ortodoksi.

Den rette tro

Overtro.

Fantasien og overtroen i barndommen

Tro og overtro

 

 

P

 

Per Bruus-Jensen.

Kommentar til Per Bruus-Jensens artikel ”Om Jesus og menneskets frelse

Personlighed.

Forord til 2. Hovedafsnit

H.C.Andersen – hans personlighed og seksualitet

H.C.Andersen – og den kosmologiske personlighedsmodel

Hjernen og personligheden

Intuition og personlighed

Personlighedsbegrebet

Poesi.

En Guddoms tanke er du, poesi!”

Politik.

Videnskab, klimaforandringer og politik

Profeti.

Dommedag!  I 

Dommedag!  II

DOMMEDAG NU – igen!

Profetier.

Nutidens ’Dommedags-profetier’

Psykiske bedrag.

Fængslende illusioner 

 

 

R

 

Reduktionisme.

Hjernespindet - en ’føljeton’  

Kommentar til artiklen ”Videnskabelig reduktionisme på retræte?”

Lidt mere hjerne-snak

Reduktionismens triumfer!

Videnskabelig reduktionisme på retræte?

Videnskab på omveje

Reinkarnation.

Reinkarnationsprocessen

Religion.

Er Martinus’ verdensbillede en kosmologi eller en ny religion?

Tro og overtro

Repetition.

Repetition, barndom og ungdom

Repetition, skæbne og beskyttelse

Repetitions-perioden i H.C.Andersens liv

Repetitionsprincippet

Retfærdighed.

Der er (ikke) forskel!

Revolution

Den store franske Revolution

Risici.

Livets risici og skytsenglenes opgave

Roman.

At være eller ikke være

Romantik.

Kulturens udvikling fra middelalderen til romantikken

Romantikken.

Den romantiske bevægelse

 

 

S

 

Samfund.

Samfundsforholdene på H.C.Andersens tid

Sandhed.

I sandhedens interesse 

Sansebedrag.

Fængslende illusioner 

Seksualisme.

Andersens første dobbelt-forelskelse

Andersens anden dobbelt-forelskelse

Andersens tredje dobbelt-forelskelse

Andersens fjerde dobbelt-forelskelse (1)

Det seksuelle dobbeltkredsløb

Det seksuelle polprincip

Emotionel og intellektuel seksualisme

H.C.Andersen – hans personlighed og seksualitet

H.C.Andersen – hans påståede homoseksualitet

H.C.Andersen – og hans dobbelt-forelskelser

H.C.Andersen – og hans seksuelle orientering

H.C.Andersens seksualitet

H.C.Andersens seksuelle observans

Introduktion til ”Den seksuelle polforvandling”

Introduktion til ”Det seksuelle polprincip”

min halve Qvindelighed

Parforholdets ”krig” og ”fred”

Polforvandlingens seksuelle kategorier

Polprincip, polforvandling, kønsskifte – og skæbnelov

Selvbiografier.

Kilder til vor viden om H.C.Andersen

Sfinksen.

Sfinksens gåde: Fra dyr til menneske

Sfinksen og Keops-pyramiden

Sjæl.

Er sjælen en hallucination? 

Hjerne og sjæl

Indledning til Hovedafsnit 2.

Sjæl og legeme

Skæbne.

Det ligger i generne ...

Hvorfor? – om skæbnens gru

Individets skæbnedannelse

Med døden som joker 

Polprincip, polforvandling, kønsskifte – og skæbnelov

Repetition, skæbne og beskyttelse

Skæbne og talentkerner

Skæbnen griber atter ind

Skæbnens udvalgte

Spiritualisme.

Spiritualismens historie 

Stjernehimlen.

Det dejligste juletræ

 

 

T

 

Talent.

Skæbne og talentkerner

Talentkerneprincippet 

Tanker. Psykiske klimaer.

Tankelivets klimaer

Teodicé.

Gud under anklage...

Gud under anklage – igen 

Tradition.

Så er det jul igen !

Tro.

Den rette tro

 

 

U

 

Udødelighed.

Indledning til Hovedafsnit 2.

Ukendt begreb.

Det ukendte spøgelse

Underet.

Alt er et underværk

Undfangelse.

Repetitionsprincippet

Ungdom.

Repetition, barndom og ungdom

Universet.

Det poetiske univers. 

Usandhed.

I sandhedens interesse 

 

 

V

 

Venskab.

Brev til en åndsbroder

Verdens tilstand.

Den aktuelle verdenssituation

Verdensaltet.

Det levende verdensalt

Hvad er verdensaltet?

Verdensbillede.

Et epos om alt

Videnskab.

Er Martinus’ kosmologi en videnskab?

Videnskabelig reduktionisme på retræte?

Videnskab på omveje

Videnskab, klimaforandringer og politik

Vilje.

Individets fri kontra ufri vilje (I)

Individets fri kontra ufri vilje (II)

Virkelighed.

Er sjælen en hallucination? 

Visdom.

Vor tids visdomsbog 

 

 

Ø

 

Økonomi.

Når krisen kradser

 

 

Å

 

Ånd.

Brev til en åndsbroder

Åndsvidenskab.

Kommentar til artiklen ”Kosmologi eller åndsvidenskab?”

Kosmologi eller åndsvidenskab?