2. Universets gåder

 

Som formentlig bekendt producerer og leverer multimediegiganten BBC en mængde forskellige såkaldte oplysende dokumentarprogrammer til alverdens TV-stationer, herunder også til de danske. Så sent som her i oktober 2012 har dansk TV vist serien ”Universets gåder” – titlen lyder jo lokkende – hvorfor jeg selv en dag valgte at se et afsnit af serien. Det handlede blandt andet om tyngdekraften i universet. Det er jo både interessant og spændende nok i sig selv. Den unge videnskabsmand forklarede, hvorfor man havde forkastet Newtons teori om tyngdeloven, hvorefter han gav Einsteins almindelige relativitetsteori en grundig og detaljeret omtale, ifølge hvilken sidstnævnte teori giver en bedre og mere plausibel forklaring på universets forhold og fænomener, så som kloder, måner, sole, galakser osv.. Forklaringen gik primært og forenklet sagt ud på, at alt i universet falder, men holdes i skak af, hvad Einstein betegner som universets rum-tid krumning, ikke af tyngdekraften, som er en virkning af den nævnte krumning. Den ikke umiddelbart let forståelige forklaring var ledsaget af og illustreret med et omfattende materiale af interessante og smukke levende billeder og computeranimationer, så at man måtte være tungnem, for ikke at kunne følge med i og forstå, hvad det var, han forklarede.

 

Men alligevel vil jeg ikke påstå, at jeg forstod alt, hvad den entusiastiske unge forsker fremførte i ord og billeder. Imidlertid slog det mig, at intet af det, han sagde og forklarede, indeholdt eller involverede fænomenet BEVIDSTHED, i hvert fald ikke eksplicit. Og dog var det denne evne eller egenskab, han af god grund selv benyttede sig af og som han henvendte sig til hos os seere! – Hans forklaring var altså helt igennem baseret på en materialistisk, om end avanceret opfattelse af universet og dets fænomener, kræfter og lovmæssigheder. Men – og det er min pointe – opfattet og tolket af den unge forskers (og hans kollegers) BEVIDSTHED! 

 

Nu forholder det sig ganske vist sådan, at moderne hjerneforskning og neuropsykologi hævder, at bevidsthed helt og holdent er et spørgsmål om hjernens anatomi og fysiologi, og dermed falder bevidsthed ind under de fænomener, der kan forklares med henvisning til fysiske kræfter og lovmæssigheder. Derfor ser de nævnte forskere ingen anledning til at give fænomenet bevidsthed særstatus. (Se evt. artiklen 4.17. Videnskab på omveje - en historie om hjerne, køn og bevidsthed).

 

Dette, at frakende bevidsthed særstatus og henføre bevidsthedslivet til udelukkende at være forårsaget af hjerneprocesser, er det, der med rette kan kaldes for naturvidenskabens reduktionisme. Et emne, jeg har forsøgt at behandle her på hjemmesiden, en behandling, som refererer til en diametralt modsat opfattelse af fænomenet bevidsthed, nemlig den, der findes i form af den opfattelse og forklaring af universet, som skyldes den danske tænker og intuitionsbegavelse Martinus.(Se f.eks. artiklen H1-40. Hjerne og bevidsthed – Om forholdet mellem de to instanser).

 

© oktober 2012 Harry Rasmussen

 

****************