3. Stjernehimlen                                                  

 

Stjernehimlen har altid fyldt åbne og tænksomme mennesker med undren og ærefrygt. Det gjaldt også den store tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804), som i sin afhandling: Kritik der praktischen Vernunft, 1797, bl.a. skriver følgende:

 

”To ting fylder sindet med altid ny og tiltagende beundring og ærefrygt, jo oftere og mere indgående eftertanken beskæftiger sig med dem: Stjernehimlen over mig og den moralske lov i mig. - - - Begge ser jeg for mig og sammenknytter dem umiddelbart med bevidstheden om min egen eksistens. Den første begynder med det sted, som jeg indtager i den ydre sanseverden, og udvider den sammenhæng, i hvilken jeg står, i det uoverskuelige med verdener over verdener og systemer af systemer - - - Den anden begynder med mit usynlige selv, min personlighed, og fremstiller mig i en verden, som har sand uendelighed, men bare kan spores af forstanden, og med hvilken - - jeg føler mig i en almindelig og nødvendig sammenhæng - - ikke som der bare i en tilfældig. Det første syn af en talløs verdensmangfoldighed tilintetgør ligesom min vigtighed som dyrisk skabning, som må give tilbage til jorden (et blot punkt i verdensaltet) den materie af hvilken den blev til, efter at den en kort tid (man ved ikke hvorledes) har været i besiddelse af livskraft. Det andet syn derimod hæver min værdi som intelligens uendelig gennem min personlighed, i hvilken den moralske lov åbenbarer for mig et liv, som er uafhængig af al dyriskhed og endog af den hele sanseverden, i det mindste så meget, som det lader sig slutte af den hensigtsmæssige bestemmelse af min tilværelse gennem denne lov, som ikke er indskrænket til dette livs betingelser og grænser, men går i det uendelige.”

 

****************