8. Indisk visdom

 

Som formentlig bekendt, var det den engelske filosof, mystiker og forfatter Paul Brunton, født Raphael Hurst (1898-1981), der med bogen "A Search in Secret India" (1934; dansk: "Bag Indiens lukkede døre") i 1930'erne introducerede den indiske mystiker og vismand Sri Ramana Marharshi, egentlige navn Venkataraman Ayyar (1879-1949) til den vestlige kulturelle verden. Brunton skrev også bogen "A Message from Arunachala" (1936), som ligeledes handler om Bruntons møde med Sri Bhagavan eller Maharishien, som Ramana Maharshi kaldtes i vestlig omtale, samt flere andre bøger om sine rejser i Indien. Den lære, som Ramana Maharshi viderebragte til Brunton og sine øvrige elever, var den klassiske filosofi Advaita Vedanta. Denne har, sammen med de to andre klassiske indiske filosofier, Sankhya og Yoga, visse ligheder med Martinus' åndsvidenskab, men adskiller sig også på væsentlige punkter fra denne. Det vil man evt. kunne læse noget om i min artikel 4.28. Den indre virkelighed – om en metode til mental indadskuen, samt i artiklen 4.71. Mit møde med Martinus og hans værk – Et møde med livsvarig konsekvens.

 

I 1952 besøgte Paul Brunton Martinus og boede i knapt 3 måneder på Martinus Institut, med det formål, at sætte sig ind i det verdensbillede, som Martinus har manifesteret i form af sine kosmiske analyser, under ét betegnet som Martinus’ kosmologi eller Martinus’ åndsvidenskab. Hensigten med besøget mentes at være, at den verdensberømte Brunton ville kunne introducere Martinus’ verdensbillede til den engelsksprogede del af verden. Imidlertid kom der - udover det personlige bekendtskab - ikke meget andet og mere ud af besøget, end at Brunton skrev et absolut positivt forord til den engelske udgave af Martinus’ bog ”Menneskeheden og verdensbilledet”. En dansk oversættelse af forordet er gengivet i bogen ”Martinus – som vi husker ham”, Martinus Institut 1989. – Vedr. Paul Brunton kan dels henvises til Begivenhedsoversigten på http://www.martinus.dk/ og til søgning på navnet Paul Brunton på Internettet.

 

© Oktober 2012 Harry Rasmussen

 

****************