20. En udviklingsmæssig overgangsfase

 

Det synes at ligge i tiden i den vestlige verdens kulturkreds, at alt er tilladt og at det, der endnu ikke er tilladt bør gøres tilladt. Nemlig tilladt blandt andet i ligestillingens og anti-diskriminationens navn. Såkaldt progressive kulturfolk og politikere har travlt med at profilere sig som politisk korrekte og samtidigt som absolut tolerante og åbne over for, hvad blandt andre minoritetsgrupper fremfører af alle mulige og umulige ønsker. Ikke fordi man nødvendigvis ønsker at benytte sig af rettighederne, man vil simpelthen bare have disse. Men man ignorerer tilsyneladende totalt det gamle vise ord om, at i livet gælder den regel, at alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. De politisk korrekte og tolerante kulturfolk og politikere støttes i vid udstrækning af de altid sensations- og stofhungrende medier, især fjernsynet, som konstant er på jagt efter spektakulære emner og ’nyheder’, som dels kan tiltrække seere og dels kan udfylde den såkaldte ”sendeflade”. Men måske er det alt sammen resultater af og udtryk for, at vi befinder os i en kalejdoskopisk kulturel forfaldstid, den periode, tilstand og situation, Martinus betegner som ”dommedagsepoken”, hvis varighed ingen kender og kan sætte tid på, og som heller ikke Martinus har udtrykt sig præcist om. Sandsynligvis kan den komme til at vare mindst hundrede år, måske kortere eller sandsynligvis længere, hvilket i hvert fald til en vis grad er beroende på os mennesker selv. Vi har jo de nødvendige erfaringer og til en vis grad også forhåbningerne, men endnu ikke de evner, der for alvor målretter vores vilje og aktiviteter i det profeterede humanitære verdenssamfunds tjeneste. Martinus har sat en tidsgrænse på tre tusinde år, før dette verdensrige for alvor vil være etableret. Det tog jo også flere tusinde år, før den kristne kultur opstod og siden etablerede sig. (Se evt. artiklerne 2.09. ”Dommedag!” Iom forskellige dommedagsvisioner gennem tiden, og 2.10. ”Dommedag!” IIom Martinus’ opfattelse af ”Dommedag”)

 

(Citat fra artiklen 4.70. Om kritik, gyldne leveregler, sygdomme og hjernespind - spredte bemærkninger)

 

© November 2012 Harry Rasmussen.

 

*****************