24. OM MARTINUS’ KOSMOLOGI I KORTHED

 

"De er sure!", sagde ræven om rønnebærrene, for han kunne ikke nå dem! - "Duer ikke!", sagde teologen om Martinus' kosmologi, for han kunne ikke forstå den! - Teologen mener også, at fordi Martinus' kosmologi indbefatter karmaloven, så er der dels et etisk problem, fordi denne i teologens forståelse udelukker næstekærligheden, og dels et moralsk problem, idet enhver derved bliver sig selv nærmest og "sin egen lykkes smed". Personligt tror jeg ikke, at den teolog fra Dialogcentret i Aarhus, der her hentydes til, kan have sat sig særlig grundigt ind i, hvad Martinus' kosmologi i grunden drejer sig om og går ud på. Eller også har teologen læst Livets Bog, som Fanden læser Bibelen.

 

Det er i øvrigt langt fra første gang, at Martinus og hans kosmologi kritiseres fra teologisk side. Men dette var i øvrigt, hvad Martinus selv forventede ville ske, i betragtning af, at hans kosmologi i en vis forstand er et opgør med traditionel teologi og kristendom. Så det bør ikke overraske nogen - og bør heller ikke afholde nogen fra at give sig i kast med at læse og studere Martinus livsværk. For nybegyndere kan det anbefales at læse bogen Logik, som giver et koncentreret overblik over det verdensbillede og de emner og problemer, Martinus' livsværk omhandler og behandler. Bogen Logik vil kunne læses via dette link:

 

http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=70

 

© maj 2016. Harry Rasmussen.

 

******************

 

 

25. EN POINTERING

 

Lad mig pointere, at der i og med Martinus' livsværk Det Tredie Testamente, er tale om en revitalisering af Jesu lære om næstekærligheden, men vel at bemærke på et moderne, højintellektuelt grundlag. Et grundlag, som er beregnet på og sigter mod en forening af hele menneskeheden under en fælles universal kultur, hvori fænomener og begreber som etnicitet, religion og nationalitet er ombyttet med den fællesmenneskelige indbyrdes næstekærlighed, den faktor og kraft, der alene vil kunne befri menneskeheden for arven fra fortidens dyrerige og dettes institutioner og traditioner, som endnu rider nutidens menneskehed som en mare, i form af fattigdom, rigdom, kapitalistisk udbytning, sygdomme, fjendskab, had og uforsonlighed, blodige oprør, revolutioner og ødelæggende krige.

 

Det lyder måske lidt højtravende, men jeg kan forsikre eventuelle interesserede om, at Martinus udtrykker sig i letforståelige ord og velbegrundede begreber. Så ingen bør lade sig afskrække af det store perspektiv, der er skitseret ovenfor.

 

© maj 2016. Harry Rasmussen.

 

******************