Til særligt interesserede:

 

Hermed har jeg i samarbejde med webmaster Jakob Koch fornøjelsen af at kunne præsentere 'bogen' "JESUS MENNESKESØNNEN - Jesu personlighed, liv og lære skildret på grundlag af Martinus' kosmologi". Den er oprindelig skrevet i 2002 og er et resultat af mange års interesse og beskæftigelse med emnet. Til grund herfor ligger en totalt fordomsfri og udogmatisk holdning til hovedpersonen Jesus af Nazaret og den religion, han blev stifter af.

 

     Første bind beskriver den historiske Jesus, medens 2. bind specielt betragter og beskriver Jesus og hans liv og lære på basis af et studium af den ligeledes absolut fordomsfrie og udogmatiske opfattelse af samme, som fremgår af Martinus' samlede værker.

         

     Rent personligt forekommer det mig, at emnet især har betydning i en tid, hvor det må konstateres at der i sekulariserede lande, som f.eks. Danmark, råder en vis indifferens og forvirring omkring religiøse spørgsmål. Men selvom mit udgangspunkt er, at mennesket ikke i længden vil kunne undvære tilværelsens religiøse dimension, som åndeligt eller mentalt set er lige så livsvigtig som det er, at trække vejret, så er det ikke ensbetydende med, at man bør acceptere hvad som helst på det religiøse område. Tilværelsens åndelige eller religiøse dimension kan udmærket godt tåle at blive underkastet forstandens og fornuftens kritiske vurdering, og de mennesker, der ikke synes det, er i reglen sådanne, som gerne vil have patent på tro og totalitær magt over sindene. 

 

     Hermed ønsker jeg den interesserede læser god fornøjelse med læsningen af bogens mange, men forhåbentlig interessante og let forståelige kapitler. I al ubeskedenhed vil jeg mene, at indholdet er lige så spændende som i de bedste romaner.

 

 

 

Taastrup, den 16. december 2006                                  Harry Rasmussen.

 

PS. De to bind er senest revideret i februar 2009, hvor enkelte rettelser og tilføjelser er foretaget.

 

 

NB! En forsinket beklagelse !

 

Det er virkelig med beklagelse, at jeg ved en forglemmelse har forsømt at opdatere ovenstående opslag. Det burde være sket allerede i maj 2012, da forlaget Scientia Intuitiva v/ Jan Tarbensen på hans initiativ i maj 2012 udgav manuskriptet i bogform under titlen ”JESUS – Søn af mennesket". Bogen fik gode anmeldelser, dels af medarbejder ved Martinus Institut, Ole Therkelsen, i tidsskriftet KOSMOS, og dels af redaktør Ruth Olesen i tidsskriftet DEN NY VERDENSIMPULS.  

 

På den baggrund vil jeg derfor ikke forsømme at fortælle mine trofaste læsere, at fra og med september 2018 er nævnte bog blevet valgt som studieemne af det teologiske fakultet ved Københavns Universitet, og hvor i det mindste én elev, en yngre kvinde, som netop i år har valgt og er begyndt at læse teologi med henblik på muligvis at blive præst i en kirke. Men alene den omstændighed, at Jesus-bogen er blevet valgt som pensum ved det teologiske fakultet på Universitetet, er en hæder og ære, jeg aldrig havde forventet og slet ikke drømt om. Men jeg takker naturligvis på forlagets og egne vegne på det hjerteligste den eller de lærere ved fakultetet, som har udvist mod til at vælge en delvis kontroversiel Jesus-fortolkning, som min bog også er udtryk for.

 

Taastrup, den 24. september 2018.                                  Harry Rasmussen.

 

________________________

 

Klik herefter på JESUS MENNESKESØNNEN I i menuen til venstre.

 

________________________