Til særligt interesserede:

 

Hermed har jeg i samarbejde med webmaster Jakob Koch fornøjelsen af at kunne præsentere 'bogen' "JESUS MENNESKESØNNEN - Jesu personlighed, liv og lære skildret på grundlag af Martinus' kosmologi". Den er oprindelig skrevet i 2003 og er et resultat af mange års interesse og beskæftigelse med emnet. Til grund herfor ligger en totalt fordomsfri og udogmatisk holdning til hovedpersonen Jesus af Nazaret og den religion, han blev stifter af.

 

     Første bind beskriver den historiske Jesus, medens 2. bind specielt betragter og beskriver Jesus og hans liv og lære på basis af et studium af den ligeledes absolut fordomsfrie og udogmatiske opfattelse af samme, som fremgår af Martinus' samlede værker.

         

     Rent personligt forekommer det mig, at emnet især har betydning i en tid, hvor det må konstateres at der i sekulariserede lande, som f.eks. Danmark, råder en vis indifferens og forvirring omkring religiøse spørgsmål. Men selvom mit udgangspunkt er, at mennesket ikke i længden vil kunne undvære tilværelsens religiøse dimension, som åndeligt eller mentalt set er lige så livsvigtig som det er, at trække vejret, så er det ikke ensbetydende med, at man bør acceptere hvad som helst på det religiøse område. Tilværelsens åndelige eller religiøse dimension kan udmærket godt tåle at blive underkastet forstandens og fornuftens kritiske vurdering, og de mennesker, der ikke synes det, er i reglen sådanne, som gerne vil have patent på tro og totalitær magt over sindene. 

 

     Hermed ønsker jeg den interesserede læser god fornøjelse med læsningen af bogens mange, men forhåbentlig interessante og let forståelige kapitler. I al ubeskedenhed vil jeg mene, at indholdet er lige så spændende som i de bedste romaner.

 

 

 

Taastrup, den 16. december 2006                                  Harry Rasmussen.

 

PS. De to bind er senest revideret i februar 2009, hvor enkelte rettelser og tilføjelser er foretaget.