Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

 

 

 

Faktorernes orden

Set i ét-livs-hypotesens perspektiv

 

Optakt

 

Denne artikels hovedemne

 

Faktorernes orden og rækkefølge

 

Noget nr. 1.: Det skabende og oplevende ’noget’

 

Et tre-enigt princip = det levende væsen

 

Det levende væsen

 

Noget nr. 2.: Evnen til at skabe og opleve

 

Noget nr. 3.: Det skabte og oplevede

 

Energi og bevægelse

 

De fem universelle bevægelsesarter

 

De universale skabe- og oplevelsesprincipper

 

Skabeprincipperne og moderenergien

 

Livsenhedsprincippet og organismeprincippet

 

Subjektet eller Jeget

 

Subjektet eller Jeget er identisk med evigheden

 

Begrebet og fænomenet bevidsthed

 

Underbevidstheden og grundenergierne

 

Bevægelsesprincippet og det skabtes energiaspekt

 

Det psykiske kraftfelt: P-kraftfeltet

 

Det skabtes/oplevedes bevægelsesaspekt

 

Fire subjektive bevægelsesarter

 

Jegets mentale livsrum og P-kraftfeltet

 

Jegets totale sanseapparat

 

Den højpsykiske sansestruktur

 

Livsoplevelsen og genkendelsesevnen

 

Sanseregistret og de kosmiske sansehorisonter

 

Martinus’ opfattelse af hjernen og dens rolle

 

Sanseprocessen

 

Tre vigtige konklusioner

 

Foreløbig konklusion på grundlag af ét-livs-hypotesen

 

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD