OM AT STYRE SIG (fortsat)

Det forholder sig jo sådan, når man fører sig frem i det offentlige rum, som f.eks.  på Facebook, at man bør styre sin harme og vrede over provokerende opslag og indlæg. Det kan i visse særligt grelle tilfælde være endog meget svært. Men der er ingen vej udenom, hvis man vil deltage i eventuelle debatter eller kritikker af bestemte menings-tilkendegivelser.

     For mit eget vedkommende har jeg måttet styre mit temperament og harme og vrede over visse indlæg og opslag, men det er det klogeste at gøre det, styre sig altså. Der er dog særlig et tilfælde, hvor det har voldt mig besvær med at lade som ingenting og det var og er i et tilfælde, hvor en selvklog herre skrev til mig og spurgte: "Har du i det hele taget nogen indsigt, viden og forståelse af det, du selv tænker, mener og skriver?" - Den forespørgsel har været lidt svær at sluge.

 

Vil her gerne tilføje, at den ovenfor nævnte "selvkloge herre" viste sig at tilhøre en religiøs bevægelse, så vidt jeg forstod en slags broderorden. Det kunne tyde på et katolsk tilhørsforhold. Vedkommende havde angiveligt læst min artikelserie "Artikler med relation til ét-livs-hypotesen", hvis hovedkonklusion er, at vi mennesker - og for den sags skyld også alle andre levende væsener- grundlæggende kun har et eneste liv at leve, nemlig det her på Jorden. I den hypotese bortfalder fænomener og begreber som diskarnation og reinkarnation (genfødsel).

 

Det er forståeligt og klart, at for folk, der tror på udødelighed og reinkarnation og måske endvidere på kosmisk involution og evolution, at ét-livs-hypotesen støder imod og så at sige vælter deres trygge livsopfattelse. Det gælder blandt andet folk, der er tilhængere af klassisk indisk spirituel livsopfattelse og Rudolf Steiners teosofi samt Martinus' kosmologi.

 

Men selvom de her nævnte spirituelle livs- og verdensopfattelser ifølge min påstand eller hypotese så at sige mister deres respektive gyldighed, så betyder det ikke, at disse er helt uden gyldighed og værdi. Tværtimod rummer de eksempelvis en form for livsanskuelse og psykologi, som i høj grad supplerer den videnskabelige og kliniske vesterlandske livsanskuelse og psykologi. Derfor vil et studium af den nævnte ’spirituelle’ psykologi være både gyldig og værdifuld også for vesterlandske interesserede og studerende.

 

Så det er bare med at fortsætte eller se at komme i gang!

 

© September 2021 Harry Rasmussen.