MIT LIV OG MIN TID

I forkortet udgave

 

 

FORBEMÆRKNINGER

Kære Venner! De følgende mange forkortede uddrag fra min private selvbiografi "Mit liv og min tid", har til formål  at skildrer min barndom og tidlige ungdom, i sidstnævnte tilfælde især mit arbejde 1943-45 som tegner og animator på den første lange danske tegnefilm ”FYRTØJET” efter H. C. Andersens eventyr af samme titel. Dernæst følger en skildring af årene 1946 og helt frem til og med 1950.

Det skal her fremhæves, at uanset at opslagene kan læses isoleret og hver for sig, er de dog i det store og hele skrevet i en kronologisk og tidshistorisk rækkefølge.

 

Hermed ønsket om god og berigende fornøjelse med læsningen, der – som titlen angiver – foruden en skildring af mit eget livs begivenheder og tildragelser, også giver en nødvendig og ønskelig skildring af de ydre sociale, politiske og kulturelle vilkår og forhold, hvorunder jeg er vokset op.

 

Med venlig hilsen

Harry Rasmussen.