Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD

 

 

Realiteter versus Idealisme

Virkelighed og illusioner

2. del

 

Indledning

 

Komplementære begreber og fænomener

 

Skellet mellem subjekt og objekt

 

En banebrydende filosofi

 

En og samme virkelighed

 

Komplementære energibegreber

 

Gyldig eller sand erkendelse

 

Kosmologi eller åndsvidenskab? 

 

Martinus’ opfattelse

 

Den gyldne middelvej

 

Noter og kilder

 

********

 

Guds vilje – tanker til overvejelse

 

Autoritær og absolutistisk

 

Det ”gode” og det ”onde”

 

Guds vilje og bestemmelse

 

”Rigsråd” og ”Råd”

 

Tidsskriftet KOSMOS

 

Generelle betænkeligheder

 

Om at missionere

 

********

 

Polprincip, polforvandling, kønsskifte

– og skæbnelov

 

Det seksuelle polprincip, polforvandling og kønsskifte

 

Skæbneelementet og talentkernerne

 

Inkarnation og repetition

 

Biologi og kønsbestemmelse

 

Biologi og kønsskifte

 

Kønsskifte mellem inkarnationerne?

 

Skæbneproblemet

 

Skæbne og sygdom

 

En verdensgenløser?

 

Noter og kilder

 

 

Fortsættes i artikelseriens 3. del.

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens  INDHOLD