Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens INDHOLD

 

 

 

Film og mig 8

Om mit forhold til filmmediet

 

Fortsat beretning

 

Film, film og atter film – endnu engang!

 

Det berygtede og uhyggelige Gestapo

 

Forlystelser – endnu engang

 

Begrænsede forlystelser

 

Halvvejs-fest for ”Fyrtøjet”

 

Et nyt tegnefilmprojekt

 

Indledning til krigens store vendepunkt

 

Arbejdsmæssige problemtider

 

Forlystelseslivet blomstrer stadig

 

Situationen tilspidses

 

8 Sabotører henrettet

Andre otte Sabotører idømt Tugthusstraffe

 

Københavnske forlystelser i henhold til Berlingske Aftenavis for den 23. juni 1944:

 

Det københavnske biografrepertoire i henhold til

Berlingske Aftenavis for den 23. juni 1944:

 

Krigens fortsatte forløb ...

 

Arbejdet genoptages

 

Foreløbig vurdering af Folkestrejken

 

Folkestrejken bryder ud

 

Tyskerne lukker for Vand, Gas og Elektricitet

 

Schalburgkorps og Nazibander terroriserer

 

Byen afspærres med Pigtraad og Maskingeværer

 

Sammenhold og Solidariteten stod sin Prøve

 

Dr. Best søger en Udvej

 

Et upaakrævet Opraab

 

Best paa Tilbagetog

 

Strejken fortsætter

 

Under Trusler tvinges Sporvognskørslen i Gang

 

Danmarks Frihedsraad afblæser Strejken

 

Arbejdet genoptages på ”Fyrtøjet”

 

Arbejdet på ”Fyrtøjet” fortsættes

 

Fest på tegnestuen

 

”Bentsen-Band

 

Dagligdag på tegnestuen

 

Hvordan elefanten fik sin snabel

 

 

 

 

Tilbage til OVERSIGT over hjemmesidens INDHOLD