Litteraturliste til Jesus Menneskesønnen I – II:

 

Albrecht, Mark: Reinkarnationen set med kristne øjne. Credo Forlag, København, 1987.

 

Bibelen. Den hellige Skrifts kanoniske Bøger. Det danske Bibelselskab, København 1950.

 

Brown, Dan: Da Vinci Mysteriet. 2004. (Bogen er her opfattet som en roman-fiktion. Se evt. artiklen 4.36. Konspirationsteorier - sandhed eller falsum? - en artikel om en del af de mange konspirationsteorier, der har været fremme i tidens løb. Se afsnittet Er Da Vinci Mysteriet et mysterium?).

 

Bruus-Jensen, Per: Det Kosmiske Gudsbegreb. En samling essays over begrebet som det optræder i en stor, moderne mystikers stadigt aktuelle visioner og erkendelse. Forlaget Nordisk Impuls 2007.

 

Bruus-Jensen, Per: Eksistens og udødelighed, Borgen 1982.

 

Bruus-Jensen, Per: Mennesket og Den Seksuelle Revolution. Nordisk Impuls, 2006

 

Bruus-Jensen, Per: Mennesket og livsmysteriet. Forlaget Nordisk Impuls, 1984.

 

Bruus-Jensen, Per: “X” – en komplet indføring i Martinus’ kosmologi, bind 1-4. Nordisk Impuls, 1986-89.

 

Bultmann, Rudolf: JESUS. Oversat af Harald Bülow Davidsen. Forord af Børge Diderichsen. Vintens Forlag 1977.

 

Den Ny Verdensimpuls nr. 1-2009. Kosmologisk Information.

 

Elmer, Martin: Trivsel også for de homofile. Forlaget Rhodos. København 1971.

 

Fromm, Erich: Dogmet om Kristus og andre essays om religion, psykologi og kultur. Oversat af Mogens Boisen. Hans Reitzels Forlag, København 1968

 

Giversen, Søren: Thomas-evangeliet. Gads Forlag 1959; Genudgivet i revideret udgave: Gyldendal 1990.

 

Grane, Leif: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Det danske Bibelselskab, 1976.

 

Gregersen, H.G.: De apokryfe evangelier i Ny Testamente, 1886.

 

Grønbech, Vilhelm: Jesus Menneskesønnen. Gyldendals Uglebøger 1962.

 

Grønbech, Vilhelm: Kristus. Den opstandne  frelser. Den ældste kristne menighed. Gyldendals Uglebøger 1970.

 

Hvorfor er de sådan? En studie over homosexualitetens problemer.Red. af Jarl Wagner Smitt. Hans Reitzels forlag. København 1951.

 

Lehmann, Johannes: Rapport om Jesus. Protokol over en forfalskning. Oversat fra tysk af Karina Windfeld-Hansen. Borgens Forlag 1971.

 

Lindhardt, Jan: “Er sjælen guddommelig?” Kronik i Berlingske Tidende, 27.9.97.

 

Lyst eller nød? Kvinders og mænds homoseksualitet. Redegørelse for nogle synspunkter og resultater i videnskabelig litteratur. Udarbejdet af Henning Bech og Karin Lützen. Redegørelse fra kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet. 1986.

 

Martinus: Bevidsthedens skabelse, småbog nr. 14. Martinus Institut.

 

Martinus: Bisættelse. Martinus Institut, 1951.

 

Martinus: Blade af Guds billedbog, småbog nr. 6. Martinus Institut.

 

Martinus: Bønnens mysterium, småbog nr. 11. Martinus Institut, 1948.

 

Martinus: Det evige verdensbillede (DEV), bind 1-4. Martinus

Institut.

 

Martinus: Hvad er sandhed, småbog nr. 3. Martinus Institut, 1949.

 

Martinus: Juleevangeliet, småbog nr. 13. Martinus Institut, 1949.

 

Martinus: Kosmisk bevidsthed, småbog nr. 10. Martinus Institut.

 

Martinus: Livets Bog (LB), bind 1-7. Martinus Institut.

 

Martinus: Logik. Martinus Institut, 1938.

 

Martinus: Mellem to verdensepoker. Martinus Institut.

 

Martinus: Menneskeheden og verdensbilledet, småbog nr. 8. Martinus Institut.

 

Martinus: Omkring min missions fødsel. Martinus Institut.

 

Martinus: Påske, småbog nr. 2. Martinus Institut, 1942.

 

Martinus: To slags kærlighed, småbog nr. 28. Martinus Institut.

 

Martinus: Ud af mørket, småbog nr. 15. Martinus Institut.

 

Martinus: Verdensreligion og verdenspolitik, småbog nr. 17. Martinus Institut.

 

Martinus’ Erindringer. Zinglersens Forlag 1987.

 

NB! Samtlige Martinus’ værker er senere udgivet i nye udgaver, lige som en hel del af bøgerne er oversat til flere andre sprog. Oplysninger herom kan findes på http://www.martinus.dk/.

 

Meyer, Peter Krog: Den christelige Religons- og Sædelære med Hensyn paa de lærde Skolers øverste Classer. 1818.

 

Müller, Lisbet og Mogens: Bibelens Hvem Hvad Hvor. Særudgave af Bibelens kulturhistorie (4). Politikens Forlag 1980.

 

Møller, Mogens: Skæbnen og den seksuelle polforvandling. (Temahefte nr. 1). Kosmologisk Information, 1990.

 

Nielsen, Ditlef: Den historiske Jesus. Forlaget H. Aschehoug & Co. København 1924.

 

Ny Testamente. Det danske Bibelselskab i kommission hos P. Haase & Søns Forlag, København 1962.

 

Nøjgaard, Niels: Portræt af Jesus.G.E.C. Gads Forlag, København 1975.

 

Nørgaard, Erik: Partisanen Jesus. Bogans Forlag, København 1975. (Bogen er en lidt ensidig opfattelse af Jesus som frihedskæmper)

 

Piø, Iørn: Den lille Overtro. Håndbog om hverdagens magi. Politikens Forlag, København 1973.

 

Religion/Livsanskuelse (Gyldendals Røde Opslagsbøger). Redaktion: Finn Stefánsson, Asger Sørensen og Else Matthison-Hansen. Gyldendal 1979.

 

Rossen, Svend Åge: Døden eksisterer ikke. Om ‘døden’ på grundlag af Martinus’ verdensbillede. Borgens Forlag, København

1985.

 

Schuré, Édouard: De store indviede. Et indblik i religionernes hemmelige historie. Rama – Krishna – Hermes – Moses – Pythagoras – Platon – Jesus. Forlaget Kronos. København 1948.

 

Shakespeare, William: Stormen. En Komedie. J.H. Schultz Forlag, København 1969.

 

Stauffer, Ethelbert: Jesus, hans liv og samtid i historisk belysning. Jespersen og Pios Forlag, København 1961.

 

Stevenson, Ian: Reincarnation and Biology – A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects. Praeger Publishers, 1997.

 

Stevenson, Ian: Tyve tilfælde, som tyder på reinkarnation. Forlaget Logos, 1970.

 

Torm, Axel: Er Du Kristus? Jødisk syn over for kristen tro. G.E.C. Gads Forlag, København 1984.

 

 

***********************************