Tilbage til

LIVETS EVENTYR

 

 

JESUS MENNESKESØNNEN II

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

FORORD

 

INDLEDNING

Jesus som offer og forsoner

Uvilje mod slagtofre

Dåben som moralsk renselse

”Talsmanden, den hellige Ånd”

Lidt om Martinus' liv og virke

Martinus' kosmiske oplevelse

Martinus får kosmisk bevidsthed

”Livets Bog”

”Det guddommelige skabeprincip”

Noter

 

1. "DEN NY VERDENSIMPULS"

Det religiøse instinkt

Formålet med ”Livets Bog”

Skabeprincippet og religionerne

”Den guddommelige suggestion”

Det kosmiske gigantkredsløb

Gigantkredsløbets seks zoner

Det levende væsens grundstruktur

”Livets egen tale”

Noter

 

2. MARTINUS OG GAMLE TESTAMENTE

Bibelen som mytologi og psykologi

Det naiv-realistiske verdensbillede

Skabelsens ”seks dage”

Skabelsen af mennesket

Urbegæret og Moderenergien

De seks kosmiske grundenergier

Livets udviklingsforløb

Det kønslige princip

Enkeltpolethed og dobbeltpolethed

Noter

 

3. EVA'S SKABELSE

"Slangen" og spiralkredsløbsprincippet

”Det fuldkomne ægteskabs zone”

”Syndefaldet”

”Keruberne med flammesværdet”

”De sidste tider”

Den latente pols fremvækst

Mennesket i Guds billede

Noter

 

4. MARTINUS' SYN PÅ JESUS

Jomfrufødselen er en myte

Det seksuelle polprincip

Den seksuelle polforvandling

Tilværelsens "lyszone" og "mørkzone"

Det rigtige menneskerige

Jesu undfangelse og fødsel

Maria blev 'overskygget' af Helligånden

Det fuldkomne menneske

Den latente pols fremvækst

Verdensgenløsernes ’hjemsted’

Det nye rige

Noter

 

5. JULEEVANGELIET

Juleevangeliet er okkult symbolik

Gudesønnen og dyreriget

Forældre- og beskyttelsesprincippet

”De hellige tre konger”

”Flugten til Ægypten”

Noter

 

6. JESUS KRISTUS, GUDS SØN?

Kosmisk bevidsthed kontra ”kosmisk død”

Loven for næstekærlighed

Jesus praktiserede næstekærlighed

Seksualiteten er guddommelig

Livet i de åndelige verdener

Menneskets seksuelle situation

Ægteskabsinstitutionens degeneration

”Guds levende ord”

Noter

 

7. JESUS OG REINKARNATIONSLÆREN

Flere jordeliv er en nødvendighed

Reinkarnation og kristendom

Jesu samtale med Nikodemus

Ånd, sjæl og krop

Reinkarnation og skæbnelov

Lignelsen om den rige mand Lazarus

Frelse ved tro eller gerninger?

Guds alkærlighed og ”syndernes forladelse”

Den evige verdensplan og reinkarnationen

Noter

 

8. "DU SKAL ELSKE DIN NÆSTE SOM DIG SELV"

Seksuel dragning mod eget køn

Dobbeltpolethed er ikke lig med dobbeltkønnethed

Noter

 

9. BØNNENS MYSTERIUM

Martinus om begrebet bøn

Viden er ikke tilstrækkeligt

Bønnen i ”Jesu navn”

Bønnen ”Fader vor”

Frelsen ved gerninger

Bønnens ”voksne” stadium

Guds udstrakte hånd

Noter

 

10. JESU LIGNELSER OG MIRAKLER

Lignelsen om den fortable søn

Den fortabte søn og Adam og Eva

Den fortabte søns hjemkomst

Jesu undergerninger som symbolik

Lazarus' død og genopvækkelse

Noter

 

11. JESU LIDELSESHISTORIE

Jesus som moralsk forbillede

De hedenske traditioner

Jesu lidelser var ikke ”skuespil”

Jesu forklarelse på bjerget

Jesu sjælekamp i Getsemane have

Jesu lidelseshistorie som gudstjeneste

Hvad er sandhed?

Nutidens Pilatus-mennesker

Den gamle morals undergang

Noter

 

12. JESU OPSTANDELSE OG "HIMMELFART"

Jesus i åndeverdenen

Martinus om Jesu opstandelse

Disciplene forstod ikke deres mester

Hvad der videre skete ved og i graven

"Rør ikke ved mig…"

Jesus kommer til syne for flere af disciplene

Menneskehedens modtagelse af  ”det glade budskab”

Det glade budskab indhyllet i overtro

Noter

 

13. ”DOMMEDAG” ELLER ”VERDENS ENDE”

Den ny verdensgenløsning

Nutidsmenneskets mentale krise

"De sidste tider"

Den "ny jord" og "ny himmel"

"Dommedag"

Jordklodens selvopgør

"Fårene" kontra "bukkene"

Noter

 

14. "KRISTI GENKOMST"

”Kristi genkomst” = den store fødsel til kosmisk bevidsthed

”Kristi genkomst” og verdensgenløsningen

Noter

 

15. JESU LÆRE OM ALKÆRLIGHEDEN

Livslovens to store bud

To slags kærlighed

Kærlighed og seksualisme er udtryk for samme grundprincip

Forelskelseskærlighed og ægteskab er alkærlighedens fosterzone

To diametralt modsatte moralopfattelser

Kønskærlighed kontra alkærlighed

”Talsmanden, den hellige Ånd”

Frelse ved gerninger, ikke ved ”syndernes forladelse”

”Syndernes forladelse” – kosmisk set

Epilog

Noter

 

 

NOTER OG KILDEHENVISNINGER

 

 

LITTERATURLISTE til

JESUS MENNESKESØNNEN I-II

 

 

JESUS

MENNESKESØNNEN  I